Felieton 14 May 2018 | Redaktor
Wolność prawdziwa, Chrystus ją miał

Medytacje ewangeliczne z dnia 14 maja 2018, Poniedziałek

(J 15, 9-17 ) Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".

Każdy z nas pragnie wolności jednak różnie definiujemy wolność. Wolność na pewno nie jest jak mówią niektórzy prawem do robienia wszystkiego, co mi się podoba. Bo jak czytamy w pewnej książce „Jak mogą być wolne umysły nieznające umiaru? Czyż nie są niewolnikami swoich własnych namiętności?” Prawdziwa wolność to „ prawo do robienia wszystkiego, co powinniśmy, gdzie powinność zakłada cel, skutek, moralność i prawo Boże” (abp. Fulton J. Sheen).

Tak jak pragniemy wolności tak też i miłości albo nawet bardziej. Przykazania zostały nam dane przez Boga z miłości do nas. Nie są zabieraniem nam wolności ale właśnie prowadzeniem ku wolności i miłości.

Będąc prawdziwie wolnym (zwłaszcza od wszelkich nałogów), posiadając siebie możemy prawdziwie kochać innych. Możemy w pełni siebie ofiarować. Miłość polega niejako na oddaniu swojej upragnionej wolności. Bo wolność sama w sobie nie jest celem, ale środkiem do MIŁOŚCI, do tego by bardziej kochać (abp. Fulton J. Sheen). Tylko człowiek wolny mógłby oddać swoje życie za przyjaciół. Tego uczy nas Jezus, On prawdziwie wolny i właśnie dlatego, że jest wolny do końca, z miłości i z posłuszeństwa Ojcu oddaje siebie w nasze ręce.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Paulina Salzwedel

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor