Felieton 18 Feb 2018 | Redaktor
Wielki Post jest wielki

Medytacje ewangeliczne z nia 18 luty 2018r., Niedziela

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1, 12-15)

Każdy z nas potrzebuje pustyni, o tym czym jest pustynia już pisaliśmy nie raz, a czytający Biblię doskonale wiedzą co oznacza owo wyjście.

Ważne jest jednak jakiemu duchowi pozwalamy się wyprowadzić na naszą pustynię. W odosobnienie udajemy się dla określonego celu. Doświadczamy czegoś trudnego tam, potrzebujemy więc bliskości Ducha Bożego, który pokaże nam sposoby walki z pokusami, jaką mamy stoczyć.

Szatan nie odpuszcza nikomu, ale jest psem na łańcuchu i musi przegrywać. Od nas zależy czy przylgniemy do Ducha Bożego w naszych wszystkich słabościach, a wtedy On - Duch Boży będzie toczył walkę w nas, a my nie ulegniemy pokusie. Zobaczymy na pustyni własną słabość, własną skłonność do grzeszności i będziemy się nawracać.

Nawrócenie się nie jest jednorazowym aktem. To codzienność dla dziecka Bożego. Każdy z nas, przylgnięty do Boga, nawraca się, bo widzi w Bogu własne słabości, ze słabością wiary włącznie, albo przede wszystkim. Pokusy doznawane pokazują nam nasze najsłabsze punkty. Te oddajemy Bogu na modlitwie, na rozmowie z Nim. Pokusa zostaje pokonana na pustyni którą jest nasze wnętrze.

W zgiełku nie da się jednak toczyć tej walki, można się łatwo zapętlić.

Wielki Post jest wielki. Bliskie jest królestwo Boże.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor