Felieton 26 Feb 2018 | Redaktor
Sprawiedliwość po ludzku i po Bożemu

Medytacje ewangeliczne z dnia 26 luty 2018r., Poniedziałek

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie". (Łk 6, 36-38)

Chyba każdy z nas zetknął się ze stwierdzeniem typu: „Czyń innym tak, jakbyś chciał, aby tobie czyniono.” lub „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.” Jezus mówi, że tak jak my traktujemy drugiego człowieka, tak sami zostaniemy potraktowani. Jeśli, będziemy dawać, to i my otrzymamy, lecz jeśli będziemy odbierać to i nam odbiorą. Bóg troszczy się o swoje dzieci i jeśli one zabiegają o Jego Królestwo wpierw, to On sam zapewni im, to czego potrzebują. A jednak, sprawiedliwość Boga jest całkiem inna niż ludzka sprawiedliwość. Zobaczmy to: świadomie, czy nie, ale jednak to my sami czynimy drugim niekiedy krzywdę, a Jezus Chrystus... oddaje za nas własne życie. Po ludzku to jest nielogiczne, ale właśnie to jest prawdziwa miłość. Tej się uczymy od chrystusa.

Czasami mimo tego, że pomagamy innym, możemy mieć wrażenie, że nam nikt nie pomaga, że nie ma sprawiedliwości. Bóg zawsze czuwa nad nami, nawet gdy ludzie nas zawodzą. Miłość jest bezinteresowna, więc jeśli pomagamy, to z pragnienia wypełniania woli Bożej i pragnienia dobra dla drugiego człowieka , a nie dlatego, że oczekujemy zapłaty. Bóg i tak w swojej dobroci zsyła nam wiele łask w codziennym życiu lecz może ciężko nam je dostrzec. Jedno jest pewne, nagrodą za kochanie na tym świecie, będzie życie wieczne w Niebie.

Zazwyczaj miłosierdzie kojarzy się z przebaczeniem i współczuciem. I jest to prawda o nim, ale istnieje ryzyko postrzegania miłosierdzia, jako swego rodzaju pobłażliwość, Do wyrażania miłosierdzia może wówczas służyć tylko słowo czy postawa. A jednak miłosierdzie, do którego powołuje nas Bóg opiera się głównie na konkretnych czynach. Watro wspomnieć o uczynkach miłosierdzia względem duszy i cała i ponownie rozważyć ich role w naszym życiu.

Uczynki miłosierdzia względem duszy: 1. Grzeszących upominać 2. Nieumiejętnych pouczać. 3. Wątpiącym dobrze radzić. 4. Strapionych pocieszać. 5. Krzywdy cierpliwie znosić. 6. Urazy chętnie darować. 7. Modlić się za żywych i umarłych. Uczynki miłosierdzia względem ciała: 1. Głodnych nakarmić. 2. Spragnionych napoić. 3. Nagich przyodziać. 4. Podróżnych w dom przyjąć. 5. Więźniów pocieszać. 6. Chorych nawiedzać. 7. Umarłych pogrzebać

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Paulina Salzwedel

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor