Felieton 9 Jan 2018 | Redaktor
Słowo Chrystusa jest realizacją

Psy i kundle [FELIETON]

Felieton 17 Dec 23:00

Medytacje ewangeliczne z dnia 9 stycznia 2018r., Wtorek

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. (Mk 1,21-28)

Co robił opętany w synagodze? Jest wiele tajemnic, których nie rozumiemy. Człowiek opętany przez ducha nienawiści, a takimi są przecież demony, nie chce przebywać w obecność Miłości. Demonom chodzi o to, aby ludzi odłączyć od Chrystusa. A jednak musiał przyjść do synagogi i stanąć przed Jezusem Chrystusem, który mu rozkazał zamilknąć i wyjść. Od razu tak też się stało.

Jezus Chrystus jest Panem wszystkich i nie ma w tym wyjątków. Bóg Ojciec, Duch Święty i Syn Boży są naszym całkowitym bezpieczeństwem.

Jezus Chrystus ma władzę. On tak naucza i to, co mówi się staje. Nie ma słowa Bożego, które nie byłoby realizacją. Rozkaz: milcz i wyjdź z niego jest od razu wykonany.

Mamy Pismo Święte - możemy te słowa poznawać, mogą się realizować w naszej codzienności.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor