Felieton 8 Dec 2017 | Redaktor
Rozsmakuj się w Jej Tajemnicy, a trafisz do Źródła wszelkich źródeł

audiowizualna medytacja Oblicza Świętej Pokory

Świat chce abyśmy pragnęli być niewolnikami siebie samych. Mamy chcieć zwracać na siebie uwagę i szukać bezgranicznej akceptacji u ludzi.

A tymczasem życie Maryi było prawdziwe, tylko że Ona nie chciała być zauważalna, jedynie aby o tyle być dla ludzi widoczna, o ile ukazywało się przez Nią bóstwo Syna Bożego, tylko Miłość, bez niczego dla siebie samej. Czyste obdarowywanie Miłością.

W pewnym polskim mieście, w klasztorze mniszek Karmelitanek mieszkała jedna z sióstr, ale w odosobnieniu. Pustelnia w której praktykowała całkowite milczenie, z pewnością była kolebką prostego życia o pełnej świadomości ludzkiego trwania w doczesności. Modlitwa i praca - oto było życie siostry Miriam od Krzyża.

A zatem zamilknijmy i popatrzmy na oblicze Świętej Tajemnicy Pokory - Maryi. Najciekawszej spośród ludzkich istot. Prowadzącej każdego z nas do wnętrza wnętrz, to znaczy do samego Centrum Nieskończonej Miłości. Do wnętrza Boga.

Wszystkie ikony w audiowizualnej prezentacji pochodzą właśnie ze szczecińskiej pracowni karmelitańskiej. Zobaczmy w jaki świat nas przenoszą, nie odrywając od rzeczywistości, ale ucząc w niej być na sposób prawdziwy. To znaczy w Miłości. Taka jest właśnie Maryja. Czyż nie?

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor