Felieton 8 May 2019 | Redaktor
Rozproszenie wynikiem służenia najemnikowi a nie Chrystusowi

Medytacje ewangeliczne z dnia 8 maja 2019 r., Środa

Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. (J 10,11-16)

...

Myślenie o sobie samym, że czyni się dobro wystarczająco, jest usypianiem siebie samego. Wystarczy myśleć o sobie, że jest się wystarczającym w czynieniu dobra, aby się cofać. Każdy, który jest tzw. 'poprawnym', układającym się ze wszystkimi - ucieknie, gdy zobaczy wilka. Ale wilk zawsze będzie podchodził tam, gdzie jest jakieś dobro.

Zobaczmy ilu ludzi poddanych sugestiom szatańskim atakowało na różne sposoby Jezusa Chrystusa. Intrygi, chęć rzekomego przyłapania Go na czymś niezgodnym z prawem, oskarżenia, chęć ukamienowania, czy ostatecznie manifestacje złego ducha przeciwko Synowi Boga Żywego. Aż w końcu zabicie Jezusa Chrystusa, który na to pozwolił, abyśmy my nie zginęli.

Wszyscy musimy przyjrzeć się własnemu wnętrzu, które jest wierne komuś. Komu? Jezusowi? Czy najemnikowi?

Jezus Chrystus jest w prawdziwych kapłanach. Istnieją też i najemnicy. Kto jest kim? W jakiej jesteśmy owczarni? Niekiedy plany szatańskie są tak perfidne - i zazwyczaj tak jest, że może i nawet sam najemnik nie zorientować się, że nim jest. To możliwe. A wtedy ciągnie za sobą całą grupę. Tylko, że gdy przychodzi trud, gdy gromadzą się wilki - najemnik ucieka, a grupa ulega rozproszeniu.

A zatem, po rozproszeniu widać, że służyło się jednak nie Chrystusowi, a najemnikowi.

Szukajmy kapłanów Chrystusowych, jest ich wielu, a nie będzie rozproszenia. Bądźmy razem w Chrystusie, a nie wokół człowieka - najemnika. Chrystus sam odda życie w nas. I będziemy razem. Bo jeden jest Pasterz.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

ikona: Ivanka Demchuk

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor