Felieton 31 Mar 2018 | Redaktor
Przyszły do grobu bo szukały Ukrzyżowanego, umarłego Chrystusa ale takim Go nie zastały

Psy i kundle [FELIETON]

Felieton 17 Dec 23:00

Medytacje ewangeliczne z dnia 31 marca 2018r, Wielka Sobota, Wigilia Paschalna

(Mk16,1-8)

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: "Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”. Oto, co wam powiedziałem". Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: "Witajcie!" One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: "Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą".

Wielka Sobota jest dniem, w którym Pan Jezus spoczywał w grobie. Jest dniem ciszy i trwania przy Nim. W naszych sercach są zapewne miejsca, które przypominają groby. Niby żyjemy, ale mamy w sobie części, które obumierają i wymagają ponownego tchnięcia życia w nie. Jezus schodzi i do naszych umarłych miejsc w sercu, by je dotknąć, by ożywić. Czy my w ten dzień znajdziemy chwilę by trwać przy Jego grobie?

Wieczorem przeżywać będziemy już Wigilię Paschalną. Usłyszymy pierwsze słowa o Zmartwychwstaniu naszego Pana, o tym jak Maria Magdalena i druga Maria przyszły do grobu. No właśnie przyszły do grobu bo szukały Ukrzyżowanego, umarłego Chrystusa ale takim Go nie zastały. Śmierć nie miała nad ‘Nim władzy. Spotkały przy grobie anioła, który obwieścił im radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Jezusa. Anioł jak i później Jezus, który objawił się niewiastom powtarzają słowa „Nie bójcie się.” To co działo się przy grobie Pańskim napełniło obie Marie tak wielkim zdziwieniem i trwogą, że właśnie te słowa musiały usłyszeć.

Wieść o powstaniu z martwych i spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem napełniło obie kobiety ogromną Bożą bojaźnią i radością. Bojaźń przy doświadczeniach nadprzyrodzonych jest dla naszej wyobraźni naturalna. Dzieje się coś, co nie zgadza się ze wszystkim, co do tej pory nasza wyobraźnia poznawała.

W przypadku poznawania przez nasze władze umysłu i duszy czegoś, co jest nadprzyrodzone i pochodzi od Boga, taka bojaźń jest zawsze przeniknięta radością, bo od Boga zawsze do człowieka przekazywana jest po prostu nadzieja!

Grób jest pusty i nic innego nie może być w grobie jak tylko pustka. Za to oddał życie Jezus Chrystus. Abyśmy żyli, dokładnie w każdej części naszej istoty.

Ja jestem Drogą Prawdą i... Życiem - mówi Chrystus. Jakże mocno zobaczyliśmy to w Wielką Noc!

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Paulina Salzwedel

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor