Felieton 13 Sep 2019 | Redaktor
Polska Pod Krzyżem. Ostatnie kazanie ks. Jerzego Popiełuszki

Ziemia, na której jutro odbędzie się wielkie wydarzenie Polska Pod Krzyżem jest nieprzypadkowa. Ciąg wydarzeń wokół wyboru miejsca zaskoczył wszystkich. Taki jest właśnie Bóg - zaskakujący najlepszymi z możliwych rozwiązaniami.

Ziemia ta jest związana z męczeńską śmiercią ks. Jerzego Popiełuszki - tam przecież jest tama... Zapora.

Zaporą od zła jest Jezus Chrystus, w księdzu Jerzym ten sam Jezus był zaporą w naszych czasach.

Zginął tam kapłan, ale ma to szerokie znaczenie, bo jego męczeńska śmierć, jak śmierć Chrystusa stała się tamą dla zniewolenia wielu Polaków.

Oto ostatnie kazanie zachowane w nagraniu audio. Zanim jutro uczcimy Krzyż, posłuchajmy, bo Krzyż to wolność...

KB

źródło: Templum Christi

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor