Felieton 6 Nov 2019 | Redaktor
Pamiętajmy o odpuście zupełnym za zmarłych, jeszcze trzy dni!

Jeszcze dziś jutro i pojutrze możemy uzyskać odpust zupełny o za osobę zmarłą. To bardzo ważne dla dusz czyśćcowych.

Odpust ten można uzyskać pod zwykłymi warunkami: 1. przyjęcie Komunii św., 2. odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz 3. brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu.

„Konsekwencją grzechu jest zaciągnięcie winy i kary. Odpust zupełny jest to całkowite uwolnienie od kary za grzechy, które zostały odpuszczone już co do winy w spowiedzi. Oznacza to, że każdego dnia od 1 do 8 listopada naszą modlitwą możemy tak bardzo pomóc ośmiu osobom w czyśćcu cierpiącym, za które ofiarujemy odpust zupełny. Wykorzystajmy tę szansę” – przypomina rzecznik Episkopatu, ks. Paweł Rytel-Andrianik.

„Dusze zmarłych przebywające w czyśćcu nie mogą same sobie pomóc, są zdane tylko na nas, którzy jeszcze pielgrzymujemy ku niebieskiej Ojczyźnie. Tylko żyjący mogą przyjść im z pomocą. Nie żałujmy czasu, by wspomóc naszych braci i siostry, którzy poprzedzili nas w ziemskiej pielgrzymce” - dodał.

źródło: KEP

foto: Merseyside Polonia - Łukasz Stachowiak

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor