Felieton 29 Jan 2018 | Redaktor
O rodzinie: Szczerość i zaufanie nie przychodzą spontanicznie

Krystyna Jedynak - mężatka od 46 lat

Miłość małżeńska, by stała się w pełni bezinteresowna winna być dopełniona głębokimi uczuciami wzajemnej przyjaźni. O ile na początku współżycia małżeńskiego dominują przede wszystkim więzi o charakterze oblubieńczym, to z czasem – w miarę coraz pełniejszego integrowania się małżeństwa – doświadczenie przyjaźni zaczyna odgrywać coraz większą rolę.

Wręcz przeciwnie, wzajemnie się dopełniają. Jeżeli małżonkowie zaniedbują budowanie między sobą głębokich partnerskich więzi przyjaźni, to kiedy ich relacje oblubieńcze osłabną, co nieuchronnie przychodzi wraz z upływem czasu i wzajemnym przyzwyczajaniem się do siebie, wówczas stają się wobec siebie coraz bardziej obojętni.

I choć, de facto, łączy ich tak wiele: dziesiątki wspólnie przeżytych lat pod jednym dachem, bliskość fizyczna, wychowanie dzieci, wiele radości i trudności przeżytych razem, to często nie mają sobie wiele do powiedzenia.

Ważnym elementem miłości bezinteresownej jest wzajemne zaufanie, pełna szczerość i otwartość. Od narzeczeństwa, aż do złotego wesela, małżonkowie powinni starać się wytworzyć pomiędzy sobą atmosferę szczerej wymiany myśli, być wobec siebie otwartymi, urzeczywistniać wspólnotę, gdzie każde dzieli z drugim nie tylko to, co robi, ale także to, co myśli.

Taka szczerość i zaufanie nie przychodzą jednak spontanicznie. Muszą być zdobywane przez pracę nad sobą każdego z małżonków oraz przez wzajemny dialog i wychodzenie sobie naprzeciw.

Wzajemny szacunek i zaufanie pozwalają stopniowo przezwyciężać trudne sytuacje życiowe.

Natomiast gdy nie mogą być z różnych powodów rozstrzygnięte, winny być wspólnie zaakceptowane.

Miłość mierzy się darem. Miarą miłości jest miara daru. Największym zaś darem będzie zawsze dar z życia. Rezygnacja z własnej woli i upodobań na rzecz pragnień i upodobań drugiego, przebaczanie raniących słów, wzajemna tolerancja dla swoich słabości i ludzkich ograniczeń, które czynią życie trudnym – to wszystko jest właśnie oddawaniem swojego życia, umieraniem dla drugiego, miarą miłości bezinteresownej.

cdn.

Krystyna Jedynak

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor