Felieton 12 Nov 2019 | Redaktor
O prawdziwych przyczynach kryzysu Kościoła - głos z pustelni

Kardynał Robert Sarah − prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów jest kapłanem wyjątkowym, gdyż nieugięcie wskazuje realistycznie powody obecnych zjawisk w Kościele Katolickim. Bezkompromisowo i realistycznie nazywa przyczyny kryzysu. Dotyka w swych wypowiedziach sedna obecnych problemów, np. zauważa zjawisko odwrócenia porządku traktowania przez nas Eucharystii przez nas, które jest powodem dramatycznych konsekwencji dla wszystkich. Wykazuje tez powody kryzysu kapłaństwa.

Bezkompromisowość jest charakterystyczna w wypowiedziach kardynała Saraha. Trafność spostrzeżeń pomaga zorientować się nam wszystkim, w którym miejscu naszej wiary osobiście stoimy. To jest bardzo ważne i konstruktywne dla nas wszystkich.

Siostra Bruna od Maryi z pustelni bardzo ciekawie opowiada o książce kard. Roberta Saraha (napisanej wspólnie z Nicolasem Diatem) pt.: „Wieczór się zbliża i dzień już się chyli”. Posłuchajmy. Warto:

źródło: pustelniczy.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor