Felieton 19 Jan 2018 | Redaktor
Nie wszystko dla wszystkich

Medytacje ewangeliczne z dnia 19 stycznia 2018r., Piątek

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał. (Mk 3, 13-19)

Tych, których sam chciał - to znamienne słowa, jak z resztą każde wypowiadane przez Syna Boga. Do dziś są przywoływani ludzie do szczególnych posług, na przykład egzorcyści. Nie działają własna ludzką siłą, ale otrzymują szczególną moc Boga i pełnia szczególna rolę w Kościele. To pokazuje nam wszystkim, jak poważnym zagrożeniem jest dla człowieka otwierającego się świadomie na zło demon.

Jeśli ktoś sam z siebie chciałby myśleć, że ma władze nad złymi duchami, to i w tym zły duch może go zwieść i dać mu pozór tej władzy, aby niszczyć jego samego i tych, którzy przychodziliby do takiej osoby po pomoc.

Kościół jest w tej kwestii uporządkowany. Kapłan egzorcysta pełni posługę wypędzania złych duchów i już. Cała sprawa dotyczy życia wiecznego i nie można w tym wymiarze sobie eksperymentować. Zły duch nie daje niczego na próbę, czy dla zabawy, ale aby niszczyć, zabić, aby oddzielać człowieka od Boga. Tu nie ma miejsca na żarty, nie ma miejsca na próbowanie czegoś. Każdy człowiek musi być tego świadomy.

Głoszenie nauki jest z kolei kierowaniem wzroku na Boga. Tak to czynił Chrystus całym swoim życiem i misją nauczania, aż po oddanie życia za ludzi. Tak samo czyniła to Maryja, choć Jej sposób głoszenia Miłości Boga był... głównie milczeniem.

Każdy jest powołany do głoszenia nauki - to znaczy do pokazywania Miłosierdzia Bożego i każdy z nas ludzi, jako słaby człowiek, ma na to swój niepowtarzalny sposób. to jest piękne.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor