Felieton 29 Jun 2018 | Redaktor

Niezwykłe są losy Kościoła. Jeden z jego pierwszych ludzkich filarów - Piotr zdradził Chrystusa, drugi - Paweł prześladował chrześcijan. A jednak... Bogu ich słabości nie przeszkadzały, aby na nich oprzeć pierwszy Kościół, oczyścić ich i dać im swoją moc. I tak jest do dziś. Kościół Katolicki jest Kościołem słabych ludzi. Dlatego wielu czerpie z doświadczeń i głęboko wnika w ich słowa.

Tak tez czynił św. Augustyn. I jego losy nie były proste. Zanim został biskupem doświadczył zła i upadał po wielokroć. A jednak i to Bogu nie przeszkodziło, aby go powołać, a on na ten głos się otworzył. Co Augustyn powiedział o swoich poprzednikach? To bardzo mocne kazanie, w którym wyjaśnia się nawet to, jak pomocny bywa niekiedy ludzki lęk. Chodzi o lęk św. Piotra - który był mu potrzebny. dokładnie tak samo i my potrzebujemy wielu z naszych doświadczeń, choć widzimy to dopiero po czasie. Posłuchajmy świętego biskupa Augustyna:

"Dzień dzisiejszy uświęcony jest męczeństwem świętych Apostołów Piotra i Pawła. Nie mówimy bynajmniej o mało znanych męczennikach: "Na całą ziemię ich głos się rozchodzi i aż po krańce świata ich mowy". Męczennicy ci na własne oczy oglądali to, co przepowiadali. Postępowali w sprawiedliwości, głosząc prawdę i umierając za prawdę.

Święty Piotr, pierwszy wśród Apostołów, ten, który żarliwie miłował Chrystusa, miał szczęście usłyszeć słowa: "Otóż i Ja tobie powiadam, że ty jesteś Piotr".

Wcześniej bowiem powiedział: "Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego". Chrystus zaś odpowiedział: "Ty jesteś Skała, a na tej Skale zbuduję mój Kościół".

Na tej Skale wybuduję wiarę, którą wyznałeś. Na wyznaniu: "Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego", które wypowiedziałeś, zbuduję mój Kościół. Albowiem Ty jesteś opoką. Imię Piotr pochodzi od słowa opoka, nie zaś odwrotnie. Tak jak imię Piotr pochodzi od "opoka", tak też nazwa chrześcijanin pochodzi od imienia Chrystus.

Pan Jezus - jak wiecie - przed swoją męką wybrał uczniów i nazwał ich Apostołami. Spośród nich samemu tylko Piotrowi było dane po wielekroć uosabiać cały Kościół. Ponieważ uosabiał Kościół powszechny, dlatego usłyszał słowa: "Tobie dam klucze królestwa niebieskiego".

Otrzymał zatem klucze nie jeden człowiek, ale jeden i powszechny Kościół. Wielkość Piotra płynie stąd, iż kiedy mu powiedziano: "Tobie dam", występował w imieniu jednego i powszechnego Kościoła.

Abyście zaś wiedzieli, że to Kościół otrzymał klucze królestwa, posłuchajcie, co na innym miejscu Pan powiedział wszystkim Apostołom:

"Weźmijcie Ducha Świętego". Potem dodał: "Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

Słusznie też Pan po swym zmartwychwstaniu powierza Piotrowi osobiście troskę o swe owce. Spośród uczniów nie tylko on jeden zasłużył, aby paść owce Pana; Chrystus przemawia wszakże do jednego, aby podkreślić jedność.

Do Piotra mówi najpierw, ponieważ Piotr jest pierwszym wśród Apostołów. Nie smuć się, Apostole! Odpowiedz Panu raz, drugi i trzeci. Niechaj zwycięży trzykrotne wyznanie miłości, albowiem nadmierna pewność trzy razy zwyciężona została przez lęk.

Trzy razy masz rozwiązać to, co zawiązałeś trzy razy. Rozwiąż miłością, co zawiązałeś lękiem. A jednak Pan trzykrotnie powierza swe owce Piotrowi.

W jednym i tym samym dniu czcimy męczeństwo dwóch Apostołów. Oni także stanowili jedno. Chociaż cierpieli w różnych dniach, stanowili jedno. Piotr wyruszył pierwszy. Za nim podążył Paweł. Obchodzimy dziś uroczystość Apostołów uświęconą ich własną krwią. Umiłujmy zatem ich wiarę, życie, trudy, cierpienie, świadectwo i naukę."

Św. Augustyn

Kazanie 295, 1-2. 4. 7-8: "Ci męczennicy patrzyli na to, co przepowiadali"

źródło: Liturgia Godzin z dnia

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor