Felieton 11 Jun 2019 | Redaktor
Ksiądz Kneblewski odesłany na emeryturę

Ksiądz Roman Kneblewski został odwołany ze stanowiska Proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy i odesłany na emeryturę. Oto trześć dekretu napisanego przez ks. bpa Jana Tyrawę do ks. Romana Kneblewskiego:

"W nawiązaniu do kan. 184par.1, a także kan. 1740 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z dniem 22 czerwca 2019 r., zwalniam Księdza z urzędu Proboszcza Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy i przenoszę na emeryturę. Jednocześnie wyrażam zgodę na zamieszkanie Księdza w Domu Księży Emerytó im. Jana PAwła II w Bydgoszczy.

Pragnę wyrazić wdzięczność Księdzu Proboszczowi za długoletnią posługę dla Kościoła, najpierw Archidiecezji Gnieźnieńskiej a następnie w Diecezji Bydgoskiej. Oddaję Księdza pod opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości i z serca błogosławię" - napisał ks. bp Jan Tyrawa

Dekret jest datowany na 5 czerwca 2019 roku.

fot.: DN

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor