Felieton 4 Jun 2018 | Redaktor
Ksiądz F. Blachnicki - Video relacja z sympozjum

W Bydgoszczy w dniach 1 i 2 czerwca odbyło się wspaniale przygotowane i przeprowadzone sympozjum poświęcone osobie k. Franciszka Blachnickiego. Dziś, dla tych którzy nie mogli być, prezentujemy Państwu video relację z całego wydarzenia.

Nagraniami dzielą się członkowie Domowego Kościoła Diecezji Bydgoskiej

prelekcje:

15.30 – 16.15 – dr Robert Derewenda – Dyrektor Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego – Wyszyński – Wojtyła – Blachnicki – twórcy współczesnego oblicza Kościoła w Polsce

16.15 – 16.45 – dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL – Ruch Światło-Życie w Polsce w świetle danych statystycznych.

17.00 – 17.30 – Ks. dr Paweł Hoppe – Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie w Diecezji Bydgoskiej

17.30 – 18.00 – Ojciec Andrzej Lemiesz SJ – O. Czesław Chabielski SJ duchowy syn Sługi Bożego i 40 lat rekolekcji oazowych w Suchej na Pomorzu.

18.00 – 18.45 U boku Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego – świadectwo życia i działalności – Panel dyskusyjno-wspomnieniowy – Domowy Kościół w Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Bydgoskiej, wspomnienia o działalności ośrodka oazowego w Suchej na Pomorzu oraz o jego twórcy Ojcu Czesławie Chabielskim;

cz. 1.

cz. 2.

cz. 3.

cz. 4.

cz. 5.

cz. 6.

źródło: DKDB

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor