Felieton 29 Oct 2019 | Redaktor
Każdy z nas posiada tę możność, ona jest naszą istotą

Medytacje ewangeliczne z dnia 29 października 2019 r., Wtorek

Jezus mówił: "Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach". I mówił dalej: "Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło". (Łk 13, 18-21)

...

Królestwo Boże... Jak o nim myślimy? Czy postrzegamy je realistycznie? Czy może bajkowo, jako jakieś tam królestwo z odległej krainy...

Jego obraz opowiedziany w porównaniach przez Jezusa Chrystusa jest bardzo poetycki.

Na co można w tym wszystkim zwrócić uwagę? Jest jedno charakterystyczne zjawisko dotyczące Królestwa Bożego, zobrazowanego zarówno w przykładzie drzewa jak i zaczynu. Otóż ten, kto sadzi ziarno gorczycy, jak i kobieta, która dodaje mąkę do zaczynu, nie mają wpływu na naturalną skłonność rośnięcia drzewa, czy zakwaszenia mąki. Takie zjawiska są po prostu naturalnie wpisane w istotę gorczycy, mąki... a to wszystko obrazuje człowieka.

Wszyscy mamy w sobie istotowe możności do tego, aby wzrastało w nas Królestwo Boże.

Ale nasz rozum musi chcieć zadać sobie proste pytanie: czym jest Królestwo Boże?

Bóg jest realistą. Nie pisze bajki, ale prawdę i to jest najpiękniejsze z pośród wszelkiego piękna jakie możemy sobie wyobrazić. A zatem nie przechodźmy obojętnie nad słowem "Królestwo Boże", ale zacznijmy je poznawać, bo jest realizmem o wiele ciekawszym niż nasze wyobrażenie o nim.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor