Felieton 26 Nov 2015 | Redaktor
Kardynał Müller: Relatywzim zagraża Kościołowi!

Kardynał Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, wygłosił kilka dni temu przemówienie adresowanie do episkopatu Chile. Rzucił światło na szereg pożałowania godnych poglądów, wzywając między innymi do walki z protestantyzacją Kościoła.

Na początku swojego przemówienia kardynał wezwał chilijskich biskupów do umacniania osobistego związku z Ojcem Świętym. Istotą wiary katolickiej jest pozostawianie we wspólnocie z Piotrem.

Wskazał następnie, że biskupi muszą niezwykle czujnie dbać o czystość wiary powierzonych im wiernych oraz pracujących w ich diecezjach duszpasterzy. A to zakłada między innymi „trudny, ale konieczny” obowiązek tępienia błędów wynikających czy to z niewiedzy, czy też z teologicznych i duszpasterskich błędów.

Wiele uwagi kardynał poświęcił roli episkopatów. Wyjaśnił, że nie mają one zastępować poszczególnych biskupów w pełnionych przez nich obowiązkach, a jedynie wspomagać ich prace. To oznacza z kolei, że episkopat nie jest formą swoistej kolegialnej biskupiej aktywności, a wszelkie prezentowane przezeń nauczanie, by mieć jakąkolwiek rację bytu, musi uzyskać zgodę wszystkich biskupów.

Purpurat przestrzegł następnie przed protestantyzacją Kościoła. ­ Jest wszystkim wiadome, że w niektóre obszary nauczania wkradły się elementy liberalnego protestantyzmu. Jest to szczególnie jasne w krajach europejskich, ale nie jest nieznane także w rzeczywistości południowoamerykańskiej – powiedział. Kardynał dodał, że nierzadko błędne rozumienie teologicznej natury episkopatów prowadzi do przejmowania przez lokalny Kościół stylu organizacyjnego wspólnot protestanckich. Przestrzegł w tym kontekście przed budowaniem jakichś „kościołów narodowych”.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary powiedział też, że jednym z głównych problemów dzisiejszego świata, na co wskazywali trzej ostatni papieże, jest coraz silniejszy relatywizm ­ obecny także w Kościele. Dowodem na to jest choćby negatywna reakcja, z jaką w niektórych kręgach teologicznych spotkała się deklaracja o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła „Dominus Iesus” z 2000 roku. ­ Te kręgi się nie poddały. Są nadal obecne i znajdują nowe formy wyrazu, które my, jako biskupi, musimy kontrolować, analizować i naświetlać – powiedział kard. Müller. Wskazał następnie, że jedną z nowych form wyrazu tych modernistycznych kręgów jest „swoisty synkretyzm religijny, który próbuje zrównać z wiarą chrześcijańską rozmaite nauki religijne, a poprzez to zrelatywizować chrześcijańskie Objawienie”.

Kardynał zauważył, że podobny relatywizm obecny jest niekiedy w dialogu ekumenicznym, całkowicie wypaczając jego naturę i sprowadzając go do formy poszukiwania swoistej prawdy naturalnej. Wreszcie relatywizm przejawia się w forsowaniu we współczesnym świecie ideologii gender, która promuje fundamentalny przewrót w antropologii i odrzucenie chrześcijańskiego rozumienia osoby, małżeństwa i życia. Wyraża się to, jak zaznaczył, między innymi w oponowaniu ochronie życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dodatkowo w niektórych kręgach teologicznych ożywiana jest znowu teologia wyzwolenia, tym razem przyjmująca szaty feministyczne lub „ekologiczne”; tymczasem jest ona w istocie „radykalnym dopasowaniem wiary do warunków życiowych ludności”.

Prefekt wezwał następnie nie tylko do zwalczania tych prądów, ale także do owocnego głoszenia prawdziwej Dobrej Nowiny, także z wykorzystaniem nowoczesnych mass mediów, tak, by jak największa liczba ludzi mogła spotkać się z prawdą wiary katolickiej.

Purpurat zwrócił się też przeciwko uzurpacji, jakiej dopuszcza się współczesna psychologia. Nierzadko dzieje się dziś tak, że rozmaite prądy psychologiczne przedstawiają swoje tezy jako nieomylne i próbują tłumaczyć i kształtować całość ludzkich zachowań. Sięgając także w obszar, który powinien być zarezerwowany dla wiary. W ten sposób ruguje się z życia ludzkiego znaczenie łaski Bożej. Znika wówczas znaczenie i celowość sakramentów, modlitwy i Tradycji Kościoła.

Źródło: pch24.pl, katholisches.info

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor