Felieton 6 Nov 2018 | Redaktor
Jubileusz JE ks. bpa Jana Tyrawy - relacja

„Jedynym sensem tego spotkania powinna być wdzięczność” – mówił w bydgoskiej katedrze z okazji 30. rocznicy przyjęcia sakry i 70. rocznicy urodzin biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

Na Mszy świętej dziękczynnej zebrali się kapłani, osoby konsekrowane, przedstawiciele władz różnych szczebli, grup zawodowych, wspólnot i stowarzyszeń oraz świeccy z całej diecezji, a także goście z Wrocławia.

Na wstępie biskup ordynariusz Jan Tyrawa powitał metropolitę gnieźnieńskiego abp. Wojciecha Polaka – Prymasa Polski, a także abp. Henryka Muszyńskiego, który – jak podkreślił jubilat – wówczas, gdy przybył do Bydgoszczy, „wprowadzał go w arkana bycia samodzielnym biskupem”. Ze względu na obecność wśród gości generała Wojska Polskiego, bp Tyrawa nawiązał do epizodu wojskowego w swoim życiu. – Te dwa lata, 725 dni, które spędziłem w wojsku w ramach czasu kleryckiego, okazały się być dla mnie okresem swoistej inicjacji. W naszej kulturze polskiej takim momentem inicjacji, kiedy chłopak stawał się mężczyzną, było właśnie wojsko. Ja ten okres przeżyłem – mówił.

Jego dewizą biskupią są słowa: „Witaj Krzyżu, jedyna nadziejo”.

W wygłoszonej homilii ks. prałat Grzegorz Nowak, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy, porównał pracę kapłana do pracy siewcy, który sieje ziarno, choć nie ma wielkiego wpływu na jego wzrastanie.

Prymas Polski abp Wojciech Polak podkreślił w rozmowie, że kapłanowi z takiej okazji można życzyć przede wszystkim tego, by był dobrym pasterzem.

Po uroczystościach w katedrze zaproszeni goście spotkali się w murach Domu Polskiego. Okolicznościowy wykład „Wartości chrześcijańskie we współczesnej Europie” wygłosił Prymas Polski – senior abp Henryk Muszyński. – Dzisiaj jesteśmy w sytuacji bardzo szczególnej, ponieważ wartości chrześcijańskie uległy w dużym stopniu – i to właśnie w Europie – dechrystianizacji – mówił.

Następnie miała miejsce krótka prezentacja Księgi Jubileuszowej, której dokonał odpowiedzialny za jej redakcję naukową ks. dr hab. prof. KUL Grzegorz Barth.

– Chciałbym podziękować za posługę na rzecz naszego województwa i Ojczyzny. Mamy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ksiądz biskup bardzo często powtarza, o czym nie można zapominać, że gdyby nie Kościół katolicki, nie byłoby dzisiaj wolnej Polski. Za to wszystko serdecznie dziękuję – dodał wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert muzyczny w wykonaniu Paderewski Kwartet. Zabrzmiały utwory Mozarta, Bacha i Dvořáka.

Fotorelacja Anny Kopeć: dostępna [code]TU

relacja za: TYGODNIK BYDGOSKI

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor