Felieton 21 Apr 2018 | Redaktor
Gdy niewiedza jest nam potrzebna

Medytacje ewangeliczne z dnia 21 kwietnia, Sobota

(J 6, 55. 60-69)

W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: "Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem". A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: "Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?" Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: "To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą". Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: "Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca". Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: "Czyż i wy chcecie odejść?" Odpowiedział Mu Szymon Piotr: "Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym"

Jezus mówi uczniom o swoim Ciele i Krwi jako o prawdziwym pokarmie i napoju. Wśród uczniów zauważamy dwie postawy. Niektórzy gorszą się słowami Jezusa, nie rozumieją ich, rozmawiają za Jego plecami i w rezultacie odchodzą od Niego. Inni pomimo, że zapewne też nie rozumieją usłyszanych słów, zostają bo... kochają.

Chrystus pokazuje nam, że nie wszystko musimy zrozumieć, objąć naszym umysłem. Wiara ma to do siebie, że wykracza poza ludzkie rozumowanie. Nieraz dane nam będzie coś zrozumieć, ale może potrzeba do tego czasu, a inne tajemnice zostaną przed nami odkryte dopiero po śmierci.

Uczniowie zostali bo kochali, miłość wystarczyła. Zaufali Jezusowi mimo trudności, mimo tego, że nie wszystko mogli zrozumieć i pojąć. Niewiedza jest nam potrzebna w pewnych sytuacjach. Bóg do zrozumienia pewnych prawd czy swoich planów przygotowuje nas. Wie, że to my potrzebujemy czasu by zostać przygotowani i byśmy zrozumieli, to co chce nam przekazać.

W innych fragmentach Pisma Świętego możemy zauważyć wiele przykładów ufności mimo niepewności, niewiedzy. Chociażby scena umywania nóg podczas ostatniej wieczerzy. Gdy Piotr wzbraniał się przed tym, by Jezus umył mu nogi usłyszał od Nauczyciela słowa: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział.” Bóg czuwa nad wszystkim. Zaufajmy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Paulina Salzwedel

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor