Felieton 9 Oct 2018 | Redaktor
Filmowy  Ruch Ewangelizacyjny - co to takiego?

Wspierając dzieła Nowej Ewangelizacji pozwolę sobie przedstawić informację dotyczącą przedsięwzięcia, które powołano do istnienia 13 listopada 2013r. Przedsięwzięcie to nazywa się Filmowy Ruch Ewangelizacyjny (FRE).

"Posługuję w taki sposób, że np. od soboty wieczorem oraz w niedzielę jestem z księżmi cały czas na wszystkich Mszach św. i głoszę krótkie świadectwo swojej wiary, które ma miejsce zaraz przed ogłoszeniami parafialnymi lub przed końcowym błogosławieństwem. W ten sposób zapraszam jednocześnie na film, który będzie wyświetlany np. bezpośrednio po ostatniej wieczornej Eucharystii, bądź wcześniej w zależności od rozkładu niedzielnych Mszy św. Zawsze przed projekcją filmu wprowadzam w temat konkretnego obrazu, natomiast po projekcji podejmujemy wspólną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem."

Benon Wylegała, założyciel Filmowego Ruchu Ewangelizacyjnego z Bielska-Białej zaprasza na wspólne przeżywanie filmowych rekolekcji ewangelizacyjnych i filmowych parafialnych dni skupienia.

Dziełu pobłogosławił ks. bp. Tadeusz Rakoczy.

Zobaczmy to zaproszenie:

źródło: RCS TV

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor