Felieton 4 Feb 2019 | Redaktor
Dlaczego Kościół katolicki dopuszcza kult świętych obrazów - video

Psy i kundle [FELIETON]

Felieton 17 Dec 23:00

Ks. Sławomir Kostrzewa, teolog i kulturoznawca. Wyjaśnia precyzyjna od strony historycznej, duchowej, kulturowej bardzo ciekawe zagadnienie, które każdy katolik powinien rozumieć.

To, co protestanci i przedstawiciele niektórych sekt uważają za ciężkie przewinienie i łamanie Bożego przykazania, Kościół katolicki odczytuje jako wielką łaskę - możliwość tworzenia i oddawania Bogu czci przez święte obrazy. Dlaczego Kościół katolicki dopuszcza kult świętych obrazy i jakie wydarzenie zadecydowało o tym, że sam Bóg dał zgodę na doświadczenie zmysłami tego, co niewidzialne? Czym są święte obrazy i jak traktować ich obecność w naszych domach - na te pytania odpowiada ks. Sławomir Kostrzewa w kazaniu wygłoszonym w Poznaniu, 3 lutego 2019 r.

Gorąco polecamy!

źródło: RCS TV

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor