Felieton 27 Dec 2017 | Redaktor
Deus Factor przesłali nam wszystkim piękno

wideo

Do redakcji przyszła muzyczna wiadomość od zespołu Deus Factor, który z okazji Świąt Bożego Narodzenia nagrał w formie audio wideo taką wiadomość do nas wszystkich. Przekazujemy zatem dalej, dziękując zespołowi i ciesząc się z ich działalności.

Od DF:

"Szczęść Boże zespół Deus Factor o którym kiedyś pisali Państwo na stronie popełnił Kolędowe życzenia jeśli się podoba byłoby pięknie pokazać je Bydgoszczy"

Jest pięknie! Zgadzamy się że warto słać dalej! Tak trzymać!

red.: KB

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor