Felieton 11 Apr 2016 | Redaktor
Czym jest Seminarium Odnowy?

Co jakiś czas zamieszczamy na portalu informacje o odbywającym się Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Dla wszystkich, którzy o Seminarium słyszeli, ale chcieliby wiedzieć więcej, publikujemy poniższy artykuł.

Seminarium Odnowy Wiary (Życia) w Duchu Świętym zwane również Rekolekcjami Ewangelizacyjnymi Odnowy (w skrócie REO) to czas, kiedy w sposób szczególny otwieramy się na działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Jest ono skierowane do wszystkich osób, które pragną pogłębić swoją wiarę, odnowić życie religijne. To swego rodzaju rekolekcje, które mają pomóc nam otwierać się i wzrastać w wierze poprzez odnowę modlitwy osobistej. Nawet dla tych, którzy przechodzą je po raz kolejny lub prowadzą pogłębione życie duchowe, mają charakter ewangelizacyjny. Są instrumentem głębszego doświadczenia działania Ducha Świętego.

Dzisiejszy świat skutecznie stara się zagłuszyć w naszych sercach głos Boga, który chce nas prowadzić właściwymi drogami. Każdy, kto choć delikatnie usłyszy Jego cichy szept, zaczyna poszukiwać prawdziwej wiary. Nawet ci, których wiara wydaje się silna, również potrzebują czegoś, co ją umocni. Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym pomoże Ci w dojrzałym, zdecydowanym i osobistym zwróceniu się ku Jezusowi Chrystusowi oraz przyjęciu Ducha Świętego, Jego obecności i mocy. Jesteś na nie bardzo osobiście zaproszony przez Pana Jezusa. On chce napełnić Cię swoją łaską. Odnowić Twoje życie. Zna dobrze Twoją sytuacje życiową, pragnienia, plany, radości, a także Twoją słabość, grzech, zniewolenie. On wie, jak zaspokoić najgłębsze pragnienia Twojego serca. Chce przyjść z łaską przebaczenia, uzdrowienia, uwolnienia. Pragnie zrodzić Cię na nowo w mocy Swojego Ducha. Duch Święty chce przemienić Twoje serce i doprowadzić Cię do pełni życia, do pełnego otworzenia się na Swoje dary, abyś stał się prawdziwym świadkiem Jezusa.

Czas seminarium to skupienie się na osobie Jezusa Chrystusa, ale z podkreśleniem faktu, że do autentycznej realizacji Jego nauki i do zaistnienia  żywego Chrystusa w naszym życiu koniecznie potrzebujemy mocy Trzeciej Osoby Trójcy Świętej – DUCHA ŚWIĘTEGO. Otrzymujemy Go na chrzcie św. i bierzmowaniu. Nie przyjmujemy Go więc na nowo, a otwieramy się na Jego obecność w nas. Seminarium Odnowy trwa zwykle około 8–10 tygodni, podczas których słuchamy Słowa Bożego, uczestniczymy w katechezach, spotkaniach modlitewnych oraz małych grupkach dzielenia. Stwarzamy w naszym sercu przestrzeń dla przebywania i działania Ducha Świętego. Przygotowujemy glebę podatną na przyjęcie Słowa Prawdy, aby stało się Ono w naszym życiu ciałem. Duch Święty jest obecny w każdym z nas, ale aby doświadczyć Jego obecności i przyjąć Jego dary, musimy otworzyć drzwi naszych serc i pozwolić, aby w pełni wylał się na nas. Bardzo ważna jest nasza wola, nasza zgoda, bo Bóg nic wbrew niej nie zrobi. Świadome przyjęcie Ducha Świętego pozwoli nam dostrzegać, jak bardzo jesteśmy obdarowani. Pojawiają się też owoce tego obdarowania, o których wspomina św. Paweł: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22–23a). Duch Święty ze swoimi darami przychodzi szczególnie tam, gdzie jest zapraszany, oczekiwany i kochany.

Istotnym elementem tego czasu jest zasłuchanie się w żywe Słowo, kierowane każdego dnia do uczestników Seminarium. Rozważając Boże Słowo, codziennie wchodzimy w Bożą rzeczywistość, w której każdy człowiek jest dzieckiem Pana Boga, kochanym, mądrym, wartościowym, godnym zaufania, o którego On nieustannie się troszczy. Świadomość, że jestem kochanym dzieckiem Pana Boga jest najważniejszą prawdą, jaką należy przyjąć, bo jak powiedział św. Jan Paweł II: „Kto się z Miłością nie spotka, nie wie, kim jest”. Brak świadomości, że Bóg Ojciec kocha mnie miłością bezwarunkową oznacza, że będę szukał w sobie albo w świecie różnych zastępczych miłości. Podczas Seminarium jest więc mowa o miłości Pana Boga do człowieka, jego grzesznej, słabej naturze, upadku, potrzebie nawrócenia, przyjęcia Jezusa jako swojego Pana i decyzji życia już jako nowy, odrodzony człowiek we wspólnocie Kościoła.

Cotygodniowe katechezy i wypływające z nich rozważania, zachęcając do codziennej modlitwy osobistej, powodują, że coraz bardziej przybliżamy się do Jezusa. Odnajdujemy w Nim Przyjaciela i Powiernika naszych trosk, zaczynamy Go też dostrzegać w drugim człowieku. Uczymy się wybierać Jezusa każdego dnia na nowo, w każdej sytuacji, jaka nam się może przydarzyć.

Podczas Seminarium uczestnicy przeżywają ważne momenty:
1. Spowiedź św. generalna lub okresowa, do której przygotowują katechezy i rozważane Słowo Boże.
2. Modlitwa uzdrowienia, podczas której uczestnicy przyjmują łaskę uzdrowienia i nawrócenia w Jezusie.
3. Modlitwa odnowienia wiary, aby przyjąć dar wiary i osobiście wyznać Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
4. Modlitwa chrztu w Duchu Świętym (Obdarowanie w Duchu Świętym), aby otworzyć się na działanie Ducha Świętego, na jego dary i charyzmaty.
5. Zaproszenie do wspólnoty Kościoła.

Choć z reguły Seminaria organizowane są przez wspólnoty, grupy modlitewne Odnowy w Duchu Świętym, uczestnictwo w nich nie zobowiązuje do przystąpienia do którejś z tych wspólnot. Po jego ukończeniu możesz wrócić do swojej dotychczasowej wspólnoty z nowym zapałem ewangelizacyjnym. Nie jest jednak dobrze, aby po Seminarium pozostać poza jakąkolwiek wspólnotą Kościoła, gdyż «odnowa», której doświadczysz bez jej utrwalania szybko zmienić się może w «odnowionego, starego człowieka», a włożony trud będzie zmarnowany.

oprac. Tadeusz Sokorski

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor