Felieton 19 Dec 2018 | Redaktor
Cóż my zrobiliśmy Aniołom!

Medytacje ewangeliczne z dnia 19 grudnia 2018 r., Środa

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy Zachariasz w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: „Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały”. Na to rzekł Zachariasz do anioła: „Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku”. Odpowiedział mu anioł: „Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie”. Lud tymczasem czekał na Zachariasza. I dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy i mówiła: „Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi”. (Łk 1,5-25)

.................................................

"Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem..." - mówi duch, który zjawia się Zachariaszowi. Wielki kapłan, człowiek podziwiany przez wielu wystrasza się. Cóż zobaczył? Jaki jest Gabriel, który stoi przed Bogiem?...

Zobaczmy co my sami uczyniliśmy Aniołom w naszej kulturze, czyli w naszym wewnętrznym wyobrażeniu.

Wyobraźmy sobie drewnianą maskotkę w różowej sukience, może z jakąś kolorową trąbką, która stoi przed Bogiem...

Lekceważenie przez nas ludzi Osób Anielskich jest na wielką skalę. To po prostu widać chociażby po medialnych produktach i towarach sklepowych. Z pewnością niejeden Anioł, który ma dla nas konkretną, dobrą nowinę, 'załamuje się' widząc nasze zamknięcie się na ich przyjaźń i wierność nam.

Dla przebudzenia zobaczmy choćby kilka z poniższych pytań, które nie bał się zadać i na nie odpowiedzieć (sic!) św. Tomasz z Akwinu. Niech będzie to dla nas wszystkich dobra, bo wstrząsająca motywacja, do zaciekawienia się choćby tym, kim naprawdę jest mój Anioł, który jest mi dany na całe moje życie. Posłuchajmy druzgocących nasze otępienie pytań Akwinaty, a to są tylko niektóre z nich:

CZY W ANIOŁACH ISTNIEJE WOLA?

CZY W ANIOŁACH WOLA RÓŻNI SIĘ OD MYŚLI I NATURY?

CZY W ANIOŁACH ISTNIEJE WOLNA WOLA?

CZY W ANIOŁACH ISTNIEJĄ SIŁY BOJOWE I POŻĄDLIWE?

CZY W ANIOŁACH ISTNIEJE MIŁOŚĆ, CZYLI MIŁOWANIE NATURALNE?

CZY W ANIOŁACH ISTNIEJE MIŁOŚĆ Z WOLNEGO WYBORU ?

CZY ANIOŁ MIŁUJE SIEBIE SAMEGO MIŁOŚCIĄ NATURALNĄ I Z WOLNEGO WYBORU ?

CZY MIŁOŚCIĄ NATURALNĄ JEDEN ANIOŁ MIŁUJE DRUGIEGO JAK SIEBIE SAMEGO ?

CZY ANIOŁ MIŁOŚCIĄ NATURALNĄ MIŁUJE BARDZIEJ BOGA NIŻ SIEBIE SAMEGO ?

CZY ANIOŁOWIE ZOSTALI STWORZENI PRZED ŚWIATEM CIELESNYM?

CZY ANIOŁOWIE BYLI SZCZĘŚLIWI OD MOMENTU SWOJEGO STWORZENIA

CZY ANIOŁ SZCZĘŚLIWY W NIEBIE MOŻE GRZESZYĆ?

CZY ANIOŁOWIE W NIEBIE MOGĄ ZWIĘKSZAĆ SWOJĄ SZCZĘŚLIWOŚĆ?

CZY TYLKO GRZECH PYCHY I ZAZDROŚCI MÓGŁ SIĘ POJAWIĆ U ANIOŁÓW ?

CZY NIEKTÓRZY SZATANI SĄ ŹLI Z NATURY ?

CZ MIĘDZY STWORZENIEM A UPADKIEM ANIOŁA UPŁYNĘŁA JAKAŚ CHWILA?

CZY NAJWYŻSZY SPOŚRÓD GRZESZĄCYCH BYŁ ZARAZEM NAJWAŻNIEJSZYM MIĘDZY WSZYSTKIMI ANIOŁAMI?

CZY GRZECH PIERWSZEGO ANIOŁA BYŁ DLA INNYCH PRZYCZYNĄ ZGRZESZENIA ?

CZY MYŚL SZATANA DOZNAŁA ZAMROCZENIA NA SKUTEK POZBAWIENIA JEJ POZNANIA WSZELKIEJ PRAWDY?

CZY SZATAN CIERPI BÓL?

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor