Felieton 13 Apr 2018 | Redaktor
Co to jest SZKOŁA MARYI? - znajdziemy jej filię też i w Bydgoszczy

Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła w skrócie mówimy Szkoła Maryi, działa już w kilkunastu krajach Europy oraz za Oceanem w Nowym Jorku i Chicago. Formację założył w roku 1998 o. Piotr Kurkiewicz, polski kapucyn pracujący na Ukrainie. W Polsce funkcjonuje obecnie ok 20 filii Szkoły Maryi, w tym jedna w diecezji bydgoskiej, przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy.

Opiekunem naszej filii jest ks kan. Jerzy Ptach. Przyjeżdżają do nas osoby z różnych miejscowości z całej Polski, a na przykład ostatnio na sesji zimowej gościliśmy także i jedną rodzinę z Norwegii.

Uczestnicy Szkoły Maryi to osoby w różnym wieku, także małżeństwa z małymi dziećmi oraz osoby starsze, radujemy się różnorodnością.

Formacja w Szkole opiera się o 7-letni cykl. Każdego roku odbywają się cztery tury spotkań: weekendowa sesja jesienna, zimowa i wiosenna oraz dziesięciodniowa sesja letnia. Chętni z filii bydgoskiej tworzą Wspólnotę Jezusa Eucharystycznego i Maryi Niepokalanej i spotykają w każdą sobotę, o godz. 17.00, przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy, na Eucharystii i rozważaniu Słowa Bożego.

Po ukończeniu 7-letniej formacji, uczestnik może sam posługiwać w Szkole Maryi. Uczestnicy Szkoły uczą się kontaktu z Bogiem poprzez medytację Słowa Bożego, uwielbienie, czynne uczestnictwo w Eucharystii, pogłębione życie sakramentalne. Podczas formacji poruszane są także konkretne tematy, z którymi chrześcijanin styka się w codziennym życiu, czy to w pracy, czy w zwykłych kontaktach z ludźmi.

To są bardzo życiowe sprawy. Dotykamy obecności Boga w każdym obszarze naszego życia, co ma później przełożenie na codzienność, bo przecież codziennie stajemy przed dylematami, jakie stanowisko zająć - czy takie, jakie proponuje Ewangelia, czy takie, jakie proponuje świat?

Odpowiedzialną osobą za filię bydgoską Szkoły Maryi i Wspólnotę JEiMN jest Bożena Kula, która do Wspólnoty należy razem ze swoim mężem Władysławem. Członkami wspólnoty są osoby z różnych parafii Diecezji Bydgoskiej.

Jak mówią twórcy Szkoły, jej Właścicielką jest Maryja, a Dyrektorem Duch Święty. Tak rozumianą ideę wspólnoty wyraża specjalna ikona Szkoły Maryi

Celem Szkoły jest nie tyle przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim prowadzenie uczestników do relacji z żywym Bogiem, następnie do podążanie w coraz dojrzalszym życiu chrześcijańskim, a także tworzenie więzi między uczestnikami i wspólnotami. Szkoła chce zatem nie tylko formować, ale stworzyć trwałe i silne środowisko liderów chrześcijańskich.

Szkoła jest międzynarodowa i ma charakter otwarty, dla osób z różnych wspólnot i ruchów; nie "zabiera" członków danej wspólnoty, ale pomaga im, przygotowuje do lepszej posługi w ich lokalnych wspólnotach i ruchach.

Poniżej podajemy linki ze szczegółowymi informacjami:

Link do strony Szkoły Maryi: [code]TU

Link do Sanktuarium MBF w Bydgoszczy: [code]TU

Kontakt bezpośredni do bydgoskiego oddziału: Bożena Kula kom. 608 662 388 e-mail: szkolazycia.filia.bydgoska@wp.pl

BK

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor