Felieton 6 Sep 2019 | Redaktor
Byle zdążyć dobrze wybrać przed śmiercią, czyli najlepiej natychmiast

Medytacje ewangeliczne z dnia 6 września 2019 r., Piątek

Faryzeusze i uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa: „Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją”. Jezus rzekł do nich: „Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli”. Opowiedział im też przypowieść: „Nikt nie przyszywa do starego ubrania łaty z tego, co oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego, mówi bowiem: "Stare jest lepsze”. (Łk 5,33-39)

...

Każdy człowiek ma swój czas biedy i swój czas radości. Przedziwna jest siatka splecionych losów ludzkich. Nie można nie zauważyć jak bardzo wszyscy w tym świecie spotykamy się nieprzypadkowo. Zarówno w podobieństwach naszej biedy jak i w naszych radościach.

Są sytuacje, które nie dzieją się przypadkiem. Stare bukłaki, młode wino, stare sukno, nowa łata...

To, co nowe jest zawsze od Ducha Świętego. Duch Święty sam oświeca, który moment jest odpowiedni, na który dar dla danego człowieka i w jakim czasie. Jest jakaś forma przygotowania się na przyjęcie nowych darów od Ducha Świętego. To przygotowanie jest otwarciem się na miłość.

Co dalej z tą otwartością zrobi Bóg - tego nie wiemy, ale mamy pewność, że uczyni dla nas takie dobro, że będziemy zaskoczeni jego rozmiarami.

Każdy z nas przechodzi taki moment wywrotowy w życiu. Moment rzucenia się w zaufanie Stwórcy. Każdy ma ten wybór osoby, której chce zaufać w pełni. Może wybrać siebie samego, ale mając świadomość ile wie Bóg a ile my, chyba nie warto.

Taki moment rzucenia się w Boga bywa przełomowym doświadczeniem życiowym, ale pewnie są tacy, którzy aż do śmierci trwają w uporze i oddaleniu od Boga, jak mamy okazję przeczytać o tym w opowieści chociażby o bogaczu.

Wszystkie te nasze losy to tajemnica, bo człowiek jest tajemnicą. Bóg dał Słowo i życie. Wszystko, co utracone, zostało odzyskane w męce Chrystusa. A zatem wybór ostateczny należy do nas. Byle zdążyć dobrze wybrać przed śmiercią, czyli najlepiej natychmiast.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor