Felieton 16 Mar 2018 | Redaktor

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową Ps 22,8

Jaka jest odpowiedź Chrystusa na szyderstwo od ludzi? - "Oto Matka Twoja."

Kłamstwo przestaje mieć władzę nad człowiekiem, oddanemu Chrystusowi w Jego Świętą Mękę.

Oddać siebie Męce Jezusa, to znaczy oddać Mu każdy grzech i każde swoje pragnienie. Grzech i pragnienia.

Ale każde to znaczy naprawdę każde. Całkowicie i do końca. Zaufać.

Dla demonów to powód do eksplozji wściekłości. Nie dziwi zatem, że wszelkimi sposobami z powodu swojej przegranej, będą protestowały. Walczyły.

Szyderstwo - Zobaczmy czym ostatecznie ono jest?

Szyderstwo jest próbą zastraszenia. Szydzi ten, kto nienawidzi. Szydzi ten, który się czegoś bardzo obawia, dlatego najczęściej szydzący występują w grupie.

Ostatecznie szyderstwo w ludziach pochodzi od wściekłych demonów. Podczas Męki Pańskiej to one właśnie się wściekają, bo chcą niszczyć zwracaną człowiekowi niewinność. Chcą zastraszać wszystkich, którzy ufają w zbawczą Mękę Jezusa Chrystusa.

Szydzenie odbywa się na różnych poziomach, czasem wystarczy nawet zwykłe milczące spojrzenie, czasem cyniczne zdanie. Za każdym razem szyderstwo jest atakiem na osobę. Jest całkowicie przeciwne Miłości. W takiego atakowania człowieka, jego pseudo-moc pochodzi od półprawdy o nas i dlatego nas porusza szyderstwo. Jednak całkowita wolność od lęku jest w Męce Jezusa Chrystusa.

Co dzieje się pod Krzyżem? Demony krzyczące w ustach szyderców pałają nienawiścią, bo nienawidzą obrazu nawracającego się człowieka, który wtula się całą swoją szczerą duszą, w Duszę Ukrzyżowanego Chrystusa!

Chrystus wzrokiem pełnym cierpienia, patrzy na szydzących ludzi z Miłością! On wie, że ten, który szydzi, w rzeczywistości jest zniewolony, ale nie całkowicie, bo przecież właśnie Jezus Chrystus go wyzwala.

Skąd pojawia się szyderstwo?

Dostrzegając w ukrzyżowanym Chrystusie Prawdę o sobie, człowiek uwikłany w grzechy odczytuje wyzwolenie na odwrotny sposób, jako zagrożenie, jako odbieranie mu czegoś! Tak działają w ludzkim myśleniu zniekształcające prawdę podpowiedzi od złego, myśli wpuszczane w nas przez grzech!

Jakże trzeba być głęboko zniewolonym, aby patrząc w oczy Chrystusa, nie doznać wstrząsu i natychmiast nie zapłakać nad sobą i nie oddać się tej patrzącej czystej Miłości?

Chrystus uwalnia z mocy grzechu każdego człowieka, wybór przyjęcia tej absolutnej ofiary Miłości należny do człowieka.

Chrystus przyjmując szyderstwo, walczy także o duszę szydzących! Nawet jeśli oni sami jeszcze nie pragną swojej własnej wolności. Chrystusa jednak to nie zniechęca. Droga szydzących z Chrystusa nie zamyka się, ale otwiera na wyzwolenie.

Zniewolenie nie może trzymać szydzącego w zamknięciu, bo Chrystus rozpostartymi ramionami na Krzyżu, trzyma mocno otwarte wrota każdego więzienia! Tylko jedna pozostaje zawsze kwestia – czy człowiek chce z tego więzienia wyjść?

Chrystus nie przestaje kochać i nieustannie chce być kochany!

Miłość potrafi tylko kochać! Miłość nigdy nie może nie kochać! On właśnie oddaje swoje życie również i za uwolnienie tych, którzy właśnie z Niego szydzą! Też i za nas, gdy szydzimy z tych najmniejszych…

Zobaczmy jeszcze jaką daje odpowiedź Jezus Chrystus na każde nasze szyderstwo, którego dopuszczamy się wobec najmniejszych, a więc wobec Niego samego. Ta odpowiedź brzmi:

"Oto Matka Twoja" - i każdemu z nas daje Swoją Matkę...

To jest odpowiedź czystej Miłości Chrystusa do każdego z nas.

Chwała Chrystusowi Cierpiącemu za nasze winy Jemu chwała i cześć

Maryjo osłaniaj

K. Chrzan

źródło: katechezy o Dekalogu, duchowość karmelitańska i in.

Być może jest to dalece nieudolna, ale szczera próba odkrywania świętej tajemnicy zawartej w Psalmie 22. Zmaganie się z mistycznym komunikatem tegoż Psalmu niech nas mocno zaniepokoi, niech nami wstrząśnie. Jeśli Ktokolwiek z Czytelników chciałby podpowiedzieć od siebie coś ważnego w sprawie Psalmu - prosimy o kontakt: redakcja@katolicka.bydgoszcz.pl.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor