Felieton 1 Feb 2019 | Redaktor
Bóg nigdy nie śpi

(Mk 4, 26-34) Jezus mówił do tłumów: "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo". Mówił jeszcze: "Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu". W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

"Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak." - A czy wszystko musimy wiedzieć? Oczywiście, nie mamy się zwalniać z myślenia. Rozum został w nas stworzony do używania. Ale są sprawy, które przekraczają nasze rozumienia. I bardzo dobrze, gdyby tak nie było, samych siebie byśmy uznali za bogów. I samych siebie pozbawilibyśmy miłości.

W nas samych dzieją się cuda. W niektórych powoli, w innych nagle. Nie ma reguły. Bóg wie co komu potrzeba i na jaki sposób kto ma co otrzymać, aby było najlepiej dla człowieka.

Jeśli trwamy przy Bogu, możemy cuda w nas dokonywane zobaczyć na przykład retrospektywnie. Bywa, że jesteśmy w bardzo trudnych sytuacjach życiowych. One nas przekraczają. A jednak przeżywamy je i wcale nie 'jakoś je przeżywamy' lecz z godnością.

Gdy wspomnimy przeszły czas naszego życia i spojrzymy na wiele sytuacji właśnie z perspektywy czasu, zauważymy mocne działanie Boga, jeśli człowiek dopuszczał Boga do swojego życia. Zobaczymy to wyraźnie, choć w chwili, w której się znajdujemy niekiedy nie zauważamy dyskrecji miłości Stwórcy. Zawsze chodzi więc o jedno i to samo: o wybór: czy chcę z Bogiem iść przez życie, czy bez Niego.

My wielokrotnie przysypiamy, tracimy czujność, albo kierujemy się emocjami, błądzimy z tego powodu niekiedy. Ale Bóg nigdy nie śpi, On czuwa. Dlatego właśnie możliwe jest życie dobrym życiem i naprawdę dobrym!

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor