Felieton 15 Mar 2018 | Redaktor
Bóg daje tobie ostateczne świadectwo o tobie i to jest dobro

Medytacje ewangeliczne z dnia 15 marca 2018r., Czwartek

Jezus powiedział do Żydów: ""Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także Jego słowa, trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście Temu, którego On posłał. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli? (J 5, 17-30)

Jezus podkreśla, że świadectwo czyli prawdę o Nim samym wydają Jego czyny, Bóg Ojciec oraz Pisma. Wie, że sam o sobie nie mógłby wydać świadectwa, że musi to zrobić ktoś inny. Nie zważa na to, co mówią ludzie. Jednak potwierdza, że nauczanie Jana Chrzciciela miało przygotować drogę Jemu samemu i że było ono prawdziwe.

Tak wiele rzeczy świadczyło o tym, że Jezus jest Mesjaszem, a ludzie mimo to nie wierzyli. Tak wielu proroków Go zapowiadało, a ludzie jakby patrzyli i nie widzieli, słyszeli ale nie słuchali.

Zastanówmy się jak działamy: Gdzie, czy u kogo szukamy prawdy o Bogu, o tym jaki jest? Czy w dobrych źródłach? Gdzie szukamy prawdy o sobie samych? Jakim świadectwom o nas wierzymy?

Ani my sami, ani drugi człowiek nie będzie potrafił wydać o nas ostatecznego świadectwa. Całą prawdę o nas pokaże nam tylko Bóg. A prawda ta jest dobra, bo Bóg stworzył nas na Swój obraz i podobieństwo i nie inaczej.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Paulina Salzwedel"

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor