Z życia diecezji 28 Dec 09:18 | kd
Biskup udzielił dyspensy na sylwestrową zabawę. Wierni muszą spełnić pewne warunki

Biskup Krzysztof Włodarczyk udzielił dyspensy na zabawę sylwestrową, która przypada w piątek 31 grudnia.

Korzystając z uprawnień, wymienionych w kanonie 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od zachowania charakteru pokutnego piątku, 31 grudnia, w tym od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych

- poinformował biskup Krzysztof Włodarczyk.

Jednak, aby skorzystać z tej dyspensy wierni muszą spełnić pewne warunki.

Korzystając z dyspensy, wierni winni uczynić w stosownym czasie inne dzieła pokutne, szczególnie o charakterze religijnym lub związanych z dziełami miłosierdzia

- wskazał biskup.

 

 

kd Autor

Redaktor/Publicysta