Wydarzenia 4 Jan 2016 | Redaktor
Życie poza Ziemią? Wykład

Będzie to już czwarty wykład w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji bydgoskiej przy ul. Grodzkiej 18. Profesor Uniwersytetu w Goteborgu przybędzie do Bydgoszczy na zaproszenie ks. Biskupa Jana Tyrawy i spróbuje odpowiedzieć na pytania związane z istnieniem życia poza ziemią. Wydarzenie odbędzie się 15 stycznia o godz. 19.00.

Profesor Marek Abramowicz jest profesorem i kierownikiem Katedry Astrofizyki na Uniwersytecie w Goteborgu (Szwecja). To autor aż dwustu prac naukowych z zakresu ogólnej teorii względności, astrofizyki wysokich energii, teorii czarnych dziur. Zbliżający się wykład będzie dotyczyć kwestii życia poza naszą planetą.

Spotkanie z naukowcami to nie tylko okazja do pogłębienia swojej wiedzy i zapoznania się z najnowszymi badaniami, ale także do spotkania z ludźmi, którzy poświęcają swoje życie pasji odkrywania kolejnych zasad funkcjonowania naszej rzeczywistości. To możliwość poznania ich warsztatu pracy oraz wartości, którymi się kierują. To wreszcie okazja do rozmowy, do zadawania pytań i zaspokojenia swojej ciekawości. Nauka kształtuje naszą przyszłość. Warto spotykać się z tymi, którzy ją tworzą.

15 stycznia
Wyższe Seminarium Duchowne
ul. Grodzka 18, Bydgoszcz
godz. 19.00

Czesław Ligman

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor