Wydarzenia 13 Sep 2016 | Redaktor
Zmodernizowane obiekty Caritasu

Caritas Diecezji Bydgoskiej zakończyła pierwszy etap rewitalizacji i modernizacji stajni oraz pomieszczeń socjalnych w Ośrodku Rekreacji Konnej „Pod Aniołami”. Podsumowanie działań postanowiono połączyć z prezentacją wyremontowanej oraz zmodernizowanej stajni i restauracji.

Dzierżawiony kompleks na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku stwarza przede wszystkim możliwość prowadzenia przez Caritas rehabilitacji psychoruchowej w formie hipoterapii.

Terapia ta skierowana jest głównie do osób niepełnosprawnych ruchowo, sensorycznie oraz umysłowo. – W związku z tym, że mamy w tym zakresie pewne osiągnięcia i wciąż się rozwijamy, naszym pragnieniem było, aby warunki osób, które przychodzą do nas na zajęcia, były coraz lepsze. Dlatego za nami modernizacja obiektu i otwarcie nowej stajni – powiedział dyrektor diecezjalnej Caritas ks. prałat Wojciech Przybyła.

Jednym z projektów, jaki realizuje Caritas, jest ten pod nazwą „Hipoterapia – rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Ośrodku Rekreacji Konnej Caritas Diecezji Bydgoskiej”. Jest on dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – Podczas pierwszej edycji wspomnianym programem objęliśmy140 osób, podczas drugiej 80 osób, podczas trzeciej 50, a obecnie 72 osoby – powiedziała Małgorzata Górniewicz.

Koordynator hipoterapii dodała, że w Ośrodku Rekreacji Konnej „Pod Aniołami” Caritas Diecezji Bydgoskiej od tego roku po raz pierwszy jest realizowany projekt pod taką samą nazwą jak pierwszy, wsparty środkami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Korzysta z niego 60 osób. – Także po raz pierwszy wspiera nas Miasto Bydgoszcz, dzięki któremu prowadzimy dla dziesięciorga dzieci niepełnosprawnych projekt pod nazwą „Mój przyjaciel koń” – dodała pani Górniewicz.

Łącznie w 2016 roku w trzech projektach zostanie zrealizowanych 2740 zajęć hipoterapeutycznych. Poza dofinansowanymi projektami dla zainteresowanych posiadających skierowanie od lekarza, Caritas Diecezji Bydgoskiej realizuje zajęcia indywidualne. Do września 2016 roku było ich aż 1500. – To wszystko motywuje nas do nieustannego rozwoju na rzecz tych najbardziej potrzebujących. Mamy więc wyremontowaną i zmodernizowaną stajnię, a dla tych, którzy będą oczekiwać na dzieci – rodziców, opiekunów – uruchamiamy restaurację. Inwestycja została wsparta przez bydgoską firmę Kontbud. Pozyskiwane w ten sposób środki będą przeznaczane na dzieła statutowe Caritas – zakończył ks. Przybyła.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor