Wydarzenia 29 Apr 2016 | Redaktor
Zmarł druh Jarosław Wenderlich – kondolencje

Dotarła do nas niezwykle smutna wiadomość o śmierci Wielce Szanownego Druha Jarosława Wenderlicha, zasłużonego działacza Sokolstwa Polskiego.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera oraz Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego z głębokim żalem i smutkiem składa kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie, bliskim, sokołom, przyjaciołom i znajomym z powodu śmierci zmarłego 27.04.2016 r. ŚP DRUHA JAROSŁAWA EDWARDA WENDERLICHA (1948–2016), niezwykle odważnego i prawego Żołnierza Wolności i Solidarności (1976– 1989), prawnika, dziennikarza, sokoła i krajoznawcy, brata inflanckiego i konfratra sierpeckiego w Bydgoszczy, działacza Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Stowarzyszenia Klub Bydgoski. Prosimy przyjąć nasze kondolencje i współczucie z powodu bliskiego naszemu sercu Druha, śp. Jarosława Wenderlicha, Członka Honorowego Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce, który poświęcił całe swoje uczciwe i pracowite życie dla wolności, niepodległości i praworządności Rzeczypospolitej. Jesteśmy Mu bardzo wdzięczni za honorową pracę, niepodległościową, patriotyczną, państwową, turystyczno-krajoznawczą i publiczną, którą zawsze traktował jako służbę. W myśl naszych haseł „w zdrowym ciele zdrowy duch” oraz „Bóg – Honor – Ojczyzna” realizował cele i był zawsze oddany Sokolstwu Polskiemu. Niech spoczywa w pokoju z Bogiem. Z sokolim Czołem! Módlmy się za Jego duszę! Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niech Mu świeci na wieki wieków, amen! R.I.P.

Prezes Andrzej Bogucki. Żegnaj, Drogi Przyjacielu.
Bydgoszcz, dnia 27.04.2016 r.

Pogrzeb wraz z Mszą świętą odbędzie się w Bydgoszczy 2 maja (poniedziałek) o godz.11.00 na cmentarzu na bydgoskich Bielawkach (al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor