Wydarzenia 27 Apr 2016 | Redaktor
Zmarł druh Henryk Skrzypiński

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon oraz Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego z głębokim żalem i smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci 26.04.2016 r. ŚP Druha Henryka Skrzypińskiego Członka Honorowego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera.

Pogrążeni w modlitwie i żałobie sokolej składamy Kondolencje Rodzinie, Członkom Sokolstwa Polskiego, Przyjaciołom i Znajomym. Pozostała nadzieja w Krzyżu i Zmartwychwstaniu. Wierzymy, że przekroczył Bramę Niebieską i został przyjęty przez Najwyższego Ojca i Boga Jedynego Wszechmogącego.

Dziękujemy za miłość i dobroć oraz nauki, którymi nas obdarzył. Sokolstwo Polskie jest wdzięczne za przyjaźń, którą nas otaczał. Módlmy się za Jego duszę! Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niech Mu świeci na wieki wieków. Amen! R.I.P.

Prezes Dr Andrzej Bogucki Bydgoszcz, dnia 27.04.2016 r.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor