Wydarzenia 9 Mar 2016 | Redaktor
Z Bydgoszczy do Krakowa. Przystanki do ŚDM

Jakie wydarzenia związane z lokalnymi przygotowaniami do ŚDM czekają nas w najbliższym czasie? Ten temat także został poruszony podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Kurii.

Jaki związek ma Niedziela Palmowa ze Światowymi Dniami Młodzieży? ŚDM na skalę globalną odbywają się raz na kilka lat, co roku natomiast obchodzi się je regionalnie, w diecezjach – właśnie w Niedzielę Palmową. Wystawiane w Niedzielę Palmową fordońskie Misterium, główny temat konferencji, rokrocznie wpisuje się w te obchody. Przy tej okazji ks. Dariusz Białkowski, diecezjalny koordynator ŚDM, przedstawił najbliższe bydgoskie, jak sam to określił, „postoje” na drodze do spotkania z Franciszkiem.

Pierwszym z przystanków jest zebranie liderów i wolontariuszy, które odbędzie się 12 marca o godz. 10.00 w Zespole Szkół Katolickich w Bydgoszczy. Osoby zaangażowane w organizację ŚDM wezmą udział w szkoleniu z przedstawicielami ABW – dowiedzą się, jak dbać o bezpieczeństwo podczas Dni w diecezjach i jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Następna część spotkania będzie dotyczyć informacje o ŚDM z zakończonego niedawno Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży. Wolontariusze będą także debatować nad programem Dni w diecezji (21–23 lipca).

Drugi bardzo ważny „postój” odbędzie 2 kwietnia. Tego dnia młodzież z diecezji odnowi przyrzeczenia chrzcielne w parafii pw. Opatrzności Bożej. – To jedyna parafia w Bydgoszczy, która ma baptysterium, a nie tylko chrzcielnicę – wyjaśnił ks. Białkowski.

Odnowienie przyrzeczeń zostanie poprzedzone katechezą. Czuwanie będzie trwało od 16.30 do 21.37. 2 kwietnia przypada rocznica śmierci Jana Pawła, dlatego zakończy je odśpiewanie „Barki"”.

MK

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor