Wydarzenia 9 Nov 2015 | Redaktor
XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy - oficjalna inauguracja

„Człowiek jest jedynym, autentycznym podmiotem kultury, ale też jedynym jej przedmiotem i celem” - mówił 8 listopada w Sanktuarium Nowych Męczenników biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

W Bydgoszczy zainaugurowano XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Jego przesłanie - „Rodzina pierwszą szkołą cnót społecznychˮ - zostało zaczerpnięte z adhortacji apostolskiej św. Jana Pawła II „Familiaris Consortio”.

Pasterz diecezji podczas homilii podkreślił znaczenie kultury chrześcijańskiej, która - jak zauważył - stworzyła potężną cywilizację. Przeprowadziła w świecie jedyną, udaną rewolucję miłości. - Ta kultura jest godna sama z siebie, aby poświęcić jej więcej uwagi. Bo tylko w ten sposób potrafimy obronić naszą tożsamość - mówił.

Biskup ordynariusz Jan Tyrawa wręczył także Medale „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską”. Wszystkim obecnym została odczytana Uchwała Kapituły Medalu „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską” z 17 października. Medal-statuetkę otrzymali: w kategorii „twórca kultury” Wiesław Trzeciakowski, w kategorii „organizator kultury” Wojciech Hieronim Nowacki oraz Albin Zieliński, a w kategorii „mecenas kultury” Wojciech Hoffmann. Kapituła postanowiła również w uznaniu zasług za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską uhonorować „Listem gratulacyjnym” Piotra Wolińskiego oraz Andrzeja Wesóła.

Wiesław Trzeciakowski z wykształcenia jest polonistą, z serca pisarzem, eseistą, krytykiem literackim, tłumaczem, dokumentalistą. To człowiek niezwykle twórczy i pracowity, poszukujący prawdy historycznej o tragedii bydgoszczan podczas II wojny światowej, autor licznych publikacji opartych na dokumentach archiwalnych. Od wielu lat dokumentuje także martyrologię bydgoskich księży. To osoba broniąca zasad religii katolickiej, manifestująca osobistym przykładem przywiązanie do wartości chrześcijańskich.

Wojciech Hieronim Nowacki jest współwłaścicielem i redaktorem naczelnym internetowego portalu bydgoszcz24.pl. Poza bieżącymi informacjami można tam znaleźć komentarze na temat życia społecznego i politycznego. Także przekaz na temat wszystkich wydarzeń społeczno-kulturalnych o charakterze religijnym. Portal wielokrotnie przeciwstawiał się przejawom dyskryminacji i wyszydzania działalności Kościoła katolickiego.

Albin Zieliński to członek Archikonfraterni Literackiej. Od 1985 roku jest współorganizatorem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. W stanie wojennym zainicjował wydawany poza zasięgiem cenzury „Chrześcijański Informator Kulturalny”. W 2011 roku rozpoczął organizowanie spotkań z kulturą chrześcijańską, które są przygotowaniem do organizowanych od 34 lat w listopadzie Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Jest współinicjatorem portalu internetowego Katolicka Bydgoszcz. Reprezentuje nurt chrześcijański w Bydgoskiej Obywatelskiej Radzie Kultury.

Wojciech Hoffmann wydatnie wspiera idee apostolstwa żłóbków w Polsce i Europie. Finansował ich organizację i wystawy, m.in. w Rzymie, Mannheim, Salerno. Bez jego pomocy nie doszłoby do realizacji wielu znaczących wystaw kulturalno-chrześcijańskich. Wspiera Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej i spotkania z kulturą chrześcijańską w Bydgoszczy oraz Fundację „Wiatrakˮ.

Tekst Marcin Jarzembowski
Zdjęcie Tadeusz Pikul

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor