Wydarzenia 13 Jan 2016 | Redaktor
XXVI Olimpiada Teologii Katolickiej

„Wymień drogi poznania Chrystusa wskazane przez Jana Pawła II w Orędziu na IV ŚDM w Santiago de Compostela” - to jedno z 32 zadań testowych, na jakie musieli odpowiedzieć uczestnicy XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej

47 uczniów 13 stycznia wzięło udział w etapie diecezjalnym, który przeprowadzono w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej. Wszystkim towarzyszyły również symbole Światowych Dni Młodzieży, które peregrynują po diecezji bydgoskiej.

Temat tegorocznych zmagań brzmiał: „Święty Jan Paweł II - wychowawca młodych pokoleń”. - Jest on ważny i znaczący. Również bliski ze względu na postać Ojca Świętego, który doskonale rozumiał młodzież. Miałem okazję przyjrzeć się etapowi szkolnemu olimpiady, w którym uczestniczyło ponad 200 osób. Myślę, że teologia - szczególnie ta, którą podpowiada nam św. Jan Paweł II - jest dla młodzieży czymś fascynującym - powiedział ks. dr hab. Mirosław Gogolik.

Treści, które należało zgłębić przed przystąpieniem do rywalizacji, dotyczyły Pisma Świętego, Magisterium Kościoła oraz opracowań. W dużej mierze nawiązywały do papieskiego nauczania m.in. na temat ŚDM. - Olimpiada jest również przygotowaniem do spotkania młodzieży, które za pół roku w Krakowie. Na pewno ci, którzy angażują się w życie Kościoła, będą więcej wiedzieli na temat idei i przesłania Światowych Dni Młodzieży - dodał dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy

Głównym organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a tegorocznym gospodarzem diecezja łowicka. - Na co dzień działam w wolontariacie, który jest próbą naśladowania drogi św. Jana Pawła II. Więc jak usłyszałam, że temat olimpiady jest związany z Ojcem Świętym, powiedziałam katechetce, że chcę w niej uczestniczyć - podkreśliła uczennica z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy Maria Sądowska.

Finał XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej zostanie przeprowadzony w dniach 31 marca -2 kwietnia w Łowiczu. Diecezję bydgoską będę reprezentowali: Dominika Malotka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, Julia Koczorowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy oraz Jagoda Stosik z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor