Wydarzenia 27 Sep 2015 | Redaktor
Wykłady bydgoskie

Od początku posługi biskupiej w diecezji Bydgoskiej ks. bp Jan Tyrawa organizuje comiesięczne otwarte wykłady, na które zaprasza przedstawicieli świata nauki i kultury z Regionu i kraju. Prelekcje odbywają się w auli Wyższego Seminarium Duchownego. Spotkania te cieszą się sporym zainteresowaniem i gromadzą znaczne rzesze uczestników, bywają tak interesujące prelekcje, że aula seminarium duchownego z trudem pomieścić może chętnych.

Przez przeszło 10 lat istnienia Diecezji Bydgoskiej wykładało tu wiele znakomitości nauki i teologii. Można tu wymienić takie osobistości jak ks. prof. Michał Heller, astrofizyk i kosmolog z Krakowa, wykładający także w Rzymie, ks. prof. Tadeusz Guz z KUL-u, ks. prof. Waldemar Chrostowski – biblista z Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, prof. Aleksander Nalaskowski – pedagog z UMK w Toruniu, ks. prof. Kazimierz Śmigiel – historyk. Wykłady głosili też biskupi, wśród nich ks. abp Henryk Muszyński – metropolita gnieźnieński.

Wśród wykładowców byli także bydgoszczanie, m. in. dr hab. Jan Kutta – historyk i archiwista, prof. Aleksander Araszkiewicz – psychiatra, prof. Władysław Sinkiewicz kardiolog, prof. Marek Harat – neurochirurg, a także sam ksiądz biskup Jan Tyrawa.

Wspomnijmy kilka spotkań, które najbardziej zapadły w pamięci. W 2007 roku głosił wykład ks. prof. Andrzej Zwoliński, jeden z najwybitniejszych polskich teologów zajmujących się współczesnymi zjawiskami społecznymi, popularyzator nauczania społecznego Kościoła katolickiego Jak stwierdził, współczesnego człowieka ogarnął demon posiadania. Cała gospodarka wiąże się z potrzebami człowieka. Potrzeby te jednak są sztuczne. Człowiek ma bardzo małe wymagania. Istnieje ogromna przepaść między bogatymi i biednymi. Jeden miliard żyje dostatnio, a 5 miliardów w biedzie i nędzy. Ta pierwsza część populacji zginie z przejedzenia, a ta druga z głodu. Diagnoza ks. prof. Zwolińskiego była dramatyczna. Obłuda stała się naczelną zasadą handlu. W ekonomii wielką karierę zdobyło słowo „sukces” ale nie zważa się, jaką drogą się go osiągnęło. A tymczasem do skucesu prowadzą człowieka takie cechy jak chciwość i skąpstwo. Bardzo poczesne miejsce w tej drodze do sukcesu zajmuje korupcja. Jej najgłębszą przyczyną jest pragnienie posiadania określonych dóbr za wszelką cenę. Korupcję należy traktować nie tylko w kategoriach osobistej odpowiedzialności, ale także jako „grzech społeczny”, gdyż jest ona osiąganiem osobistej korzyści kosztem dobra wspólnego.

W roku 2010 ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski wygłosił prelekcję pod tytułem „Starsi Bracia. Dylematy chrześcijańsko – żydowskiego braterstwa”. Ks. Chrostowski relację chrześcijan z judaizmem oparł na płaszczyźnie teologicznej. Przypomniał postulat Benedykta XVI wygłoszony w synagodze kolońskiej, gdzie papież stwierdził, że dialog z judaizmem musi się toczyć na fundamencie prawdy. Prelegent przedstawił rzetelnie trudności na jakie dialog ten napotyka. Słyszymy fałszywe oskarżenia, że Kościół jest odpowiedzialny za zagładę Żydów w Europie. Do takiego kłamliwego stwierdzenia nawiązują izraelskie podręczniki szkolne oraz różne organizacje żydowskie. Z uporem oskarża się Piusa XII za rzekome milczenie na temat holocaustu, a pomija się milczeniem Jego wysiłki w uratowaniu tysięcy Żydów. Podkreślił, że jakkolwiek dialog jest bardzo trudny, nie może on się odbywać za cenę prawdy i utraty tożsamości. Tylko prawda może być fundamentem porozumienia.

Niezwykle interesującą była prelekcja prof. Dariusza Łukasiewicza z UKW w Bydgoszczy „O potrzebie metafizyki”. Wskazał on, że metafizyka, jako podstawa klasycznej filozofii, odegrała też wielką rolę w teologii chrześcijańskiej, zwłaszcza św. Tomasz z Akwinu oparł mocno teologię na metafizyce. Odrodzenie metafizyki nastąpiło w XX wieku wraz z rozwojem neotomizmu. Prelegent przypomniał wielkich polskich luminarzy tego odrodzenia , takich jak profesorowie Stefan Świeżawski, Jerzy Kalinowski, Stanisław Kamiński, Mieczysław A. Krąpiec oraz Mieczysław Gogacz. Głównym tematem wykładu była metafizyka Boga. Bóg, będąc ostateczną racją wszystkich stworzeń, jest także przyczyną sprawczą i celową istnienia i działania człowieka. Człowiek istnieje na mocy uczestnictwa w istnieniu Boga. Indywidualne zjednoczenie z Bogiem zapewnia spełnienie naturalnego posiadania szczęścia i jest pełną aktualizacją ludzkich możliwości poznania i miłości. Metafizyka i wiara wzajemnie się potrzebują. Metafizyka Boga pomaga w wierze w Boga. Na temat natury Boga filozofia nie może nic powiedzieć. Również bezradna jest filozofia wobec istnienia zła, pozostaje ono dla rozumu ludzkiego tajemnicą, która pełniejsze wytłumaczenie znajduje w perspektywie wiary chrześcijańskiej przez powiązanie jej z tajemnicą odkupienia.

Tutaj obejrzeć można wykład wygłoszony przez Ks. prof. Pawła Bortkiewicza w 2013 A.D. na temat ideologii gender.

Na 27 października br na godz. 19.00 jest zapowiedziany wykład ks. dr hab. Roberta Skrzypczaka adiunkta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Temat zapowiedzianego wystąpienia „Miłość i seks w świecie dowolności”. Prelegent jest kapłanem archidiecezji warszawskiej, doktorem habilitowanym teologii, psychologiem, adiunktem w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, wykładowcą w Instytucie Teologicznym Marcianum w Wenecji. Odbył staż naukowy na Uniwersytecie Ca’Foscari w Wenecji. Aktualnie przedmiotem jego badań jest osoba i nauczanie Jana Pawła II oraz personalizm włoski. Konsultant haseł do Enciclopedia della persona pod red. Antonio Pavana. Tłumacz i publicysta. Autor kilku książek, m. in., „Osoba i misja” (2005), „Pomiędzy Chrystusem a antychrystem” (2010), „Nie umrzeć za życia” (2010), „Dotknąć świętości” (wraz z Arturo Mari, 2014), „Wiara i seks” (2015), „Piękny człowiek” (2015). Autor monografii „Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II”, zawierającej po raz pierwszy opublikowane wszystkie wystąpienia soborowe przyszłego polskiego papieża (nagroda Totus 2013) oraz „Chrześcijanin na rozdrożu. Kryzys w Kościele posoborowym” (wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2012).

Czesław Ligman

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor