Wydarzenia 15 Sep 2020 | Redaktor
Wspomnienie cierpień Maryi - święto NMP  Bolesnej

Kopia Piety w Kościele Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu (lic. CC BY-SA 3.0)

Matka Zbawiciela Świata wiele wycierpiała ze względu na losy i śmierć swego Syna. Kościół katolicki tym świętem czci i przypomina o boleściach Maryi.

Dawniej obchodzono dwa święta kościelne aby upamiętnić cierpienia Maryi: Matki Bożej Bolesnej oraz Siedmiu Boleści Maryi. Dziś obchodzi się tylko to drugie, pod nazwą wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Ma ono na celu przypomnienie najważniejszych etapów życia Maryi, które były dla niej szczególnie trudne.

 

Siedmioma boleściami Maryi określano następujące wydarzenia:

  1. Proroctwo Symeona
  2. Ucieczka do Egiptu
  3. Zgubienie Jezusa
  4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (Ewangelie o nim nie wspominają)
  5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
  6. Zdjęcie Jezusa z krzyża
  7. Złożenie Jezusa do grobu

 

Nie jest potwierdzone czy Maryja wiedziała jaki los spotka jej Syna. Jednak zdawała sobie sprawę, że Jezus jest Zbawicielem ludzi i świata. W sztuce już średnioweiczny hymn „Stabat Mater” został poświęcony boleściom Maryi. Współcześnie wspominamy Jej cierpienia podczas nabożeństwa Gorzkich Żali.

 

W ikonografii Matka Boża Bolesna była przedstawiana na kilka sposobów: pod krzyżem Jezusa, w formie Piety, czyli z Jezusem złożonym po śmierci na Jej kolanach czy też z mieczem przebijającym jej serce. Wiele wierzących i duchownych w swoim życiu szczególnie umiłowało Maryję m.in. św. Jan Paweł II, który zawierzył Jej swoje życie i pontyfikat słowami „Totus Tuus” – „Cały Twój”.

 

Na podstawie: brewiarz.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor