Wydarzenia 11 Mar 2020 | Redaktor
 Komunikat organizatorów dotyczący odwołania Ogólnopolskiego Sympozjum na temat zagrożeń

Ogólnopolskie sympozjum pt. Współczesne zagrożenia kulturowe: smartfon, pornografia, gender zostało odwołane. Poniżej podajemy informację od organizatorów.

Z przyczyn od nas niezaleznych, podporzadkowujac się rozporzadzeniom administracyjnym dotyczacym zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, jesteśmy zmuszeni odwolać i przesunąć na inny termin zaplanowanego na sobotę 14 marca w Urzedzie Wojewodzkim w Bydgoszczy Sympozjum o zagrozeniach. O nowym termine powiadomimy.

Pozdrawiamy.

Szczęść Boże!

Miroslawa i Marek Chmielewicz, Centralna Diakonia Spoleczna Ruchy Światło Życie.

........................................................................................... Po raz kolejny w Bydgoszczy odbędzie się ogólnopolskie sympozjum dotyczące współczesnych zagrożeń, które niesie zwłaszcza dzieciom i młodzieży współczesna kultura, z czego jak informują w różnych wystąpieniach zaproszeni eksperci, powinniśmy wszyscy zdawać sobie sprawę.

Tematem tegorocznego spotkania będą zagrożenia, które mogą mieć na nas wpływ, a dotyczą świata dostępnego porzez smart fony. Tematem równie bardzo poważnym podejmowanym podczas głoszonych konferencji będą także zjawiska pornografii oraz gender.

Tytuł sympozjum brzmi: „WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA KULTUROWE. SMARTFON. PORNOGRAFIA. GENDER.”

Odbędzie się ono w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w sobotę,14 marca 2020r. Rozpocznie się o godz 10.00, zakończenie przewidziane jest na godz. 17.00 Wstęp wolny.

Prelegentami ogólnopolskiego sympozjum w tym roku będą:

Olgierd Pankiewicz - doktor nauk prawnych, adwokat. Specjalizował się w sprawach o ochronę własności intelektualnej, rodzinnych oraz w prawie oświatowym. Jest obrońcą w sprawach karnych.

Adam Chmielewski - ekspert Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk.

Ks. Prof. Paweł Bortkiewicz - specjalista w zakresie teologii moralnej, autorytet w dziedzinie znajomości współczesnych zagrożeń kulturowych i obyczajowych.

Małgorzata Więczkowska - medioznawca, pedagog, szkoleniowiec, autorka licznych publikacji z zakresu edukacji i profilaktyki medialnej, prowadząca ekspercki portal www.edukacjamedialna.pl oraz

Poniżej podajemy szczegółowy program sympozjum:

PROGRAM

10.00 -10.10 - Otwarcie sympozjum - Mirosława i Marek Chmielewicz, Centralna Diakonia Społeczna, Bydgoszcz

10.10-12.00 – „Gender - między wolnością a zniewoleniem” - Ks. Prof. Paweł Bortkiewicz, Poznań

12.00 - 12.30 - Przerwa na kawę

12.30 - 13.00 – „Erotyzacja jako narzędzie zniszczenia” - Adam Chmielewski, Gdańsk

13.05 - 14.05 – „Deprawacja seksualna pod pozorem edukacji. Prawa rodziców” - Olgierd Pankiewicz, Wrocław

14.05 - 15.05 – Przerwa obiadowa

15.05 - 16..45 – „Smartfon - cyfrowa pułapka czy szansa na rozwój?” - Małgorzata Więczkowska,

Organizatorem sympozjum jest Centralna Diakonia Społeczna Ruchu Światło – Życie

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor