Wydarzenia 7 Nov 2016 | Redaktor
Wręczono Medale „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską”

Biskup ordynariusz Jan Tyrawa wręczył 6 listopada Medale „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską”. Laureatami tegorocznych statuetek zostali Halina Łabonarska, Wojciech Banach, Iwona Brzozowska i Jerzy Zegarliński.

Uroczystości inaugurujące XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy odbyły się w katedrze. – Chcemy w tym czasie nie tylko pochylić się na własną tożsamością kulturową, chrześcijańską. Chcemy ją pogłębiać oraz ożywiać, by była jednocześnie odpowiedzią na te wszystkie wyzwania, wobec których życie nas stawia – mówił na wstępie pasterz diecezji.

Zebranym na modlitwie została odczytana Uchwała Kapituły Medalu z 27 października tego roku. Laureaci zostali wyłonieni w drodze tajnego głosowania. Doceniono ich w kategoriach „twórca kultury”, „organizator kultury” oraz „mecenas kultury”. W uznaniu zasług za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską kapituła postanowiła również uhonorować „Listem gratulacyjnym” Marlenę Posadzy („organizatora kultury”) oraz Leszka Rutkowskiego („mecenasa kultury”).

„Halina Łabonarska – twórca kultury, jest jedną z najwybitniejszych polskich aktorek. Teatr w jej rozumieniu jest sztuką integralną. W teatrze, oprócz cielesności w postaci aktora wykonującego powierzone mu zadanie, musi być także duch. Odarcie teatru z tego, co metafizyczne, niszczy go, odbiera mu to, co jest jego istotą. Wyznawany przez aktorkę system wartości wyprowadzony wprost z Dekalogu na pewno nie ułatwia jej życia w środowisku artystycznym” – napisano w uzasadnieniu.

„Wojciech Banach – twórca kultury, z wykształcenia inżynier, z pasji kolekcjoner pocztówek starej Bydgoszczy, z serca poeta, mąż i ojciec. Od 2001 r. – prezes Oddziału Bydgoskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jest nie tylko poetą, ale też wnikliwym obserwatorem życia, filozofem. W swoich dziełach przekazuje codzienność, mądrze i poetycko oddane życie” – uzasadniono.

„Jerzy Zegarliński – organizator kultury, archeolog, fotografik. Zajmuje się sprowadzaniem i prezentowaniem wystaw fotograficznych z całego świata. Rozległość treściowa przygotowywanych ekspozycji jest imponująca: tematy wiary i życia Kościoła, cykle socjologiczno-reportażowe z różnych kontynentów, poetycko-refleksyjne opowieści pejzażowe, a przede wszystkim świat dzikiej przyrody” – napisano.

„Iwona Brzozowska – mecenas kultury jest obecnie kierownikiem Bydgoskiej Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Od kilkudziesięciu lat z wielkim oddaniem zajmuje się ratowaniem naszego dziedzictwa kulturowego w postaci dworów, pałaców, a zwłaszcza wiekowych kościołów”. – To dla mnie ogromny zaszczyt, pewne zwieńczenie mojej drogi zawodowej, ponieważ na początku przyszłego roku odchodzę na emeryturę. Jestem szczęśliwa, że doceniono mój wysiłek, te 22 lata ciężkiej pracy przy zabytkach, w walce o zachowanie ich wartości artystycznych, historycznych, sakralnych – powiedziała.

Inspiracją do zorganizowania tegorocznej edycji stały się słowa wypowiedziane na Jasnej Górze przez Stefana kard. Wyszyńskiego: „Naród, który ma ambicje skierowane ku przyszłości, musi mieć głębokie i mocne fundamenty”.

jm
diecezja.bydgoszcz.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor