Wydarzenia 29 May 2019 | Redaktor
Wieści z bydgoskiego seminarium

W dniu wczorajszym księża neoprezbiterzy w Wyższym Seminarium Duchownym im. bł. bp. Michała Kozala w Bydgoszczy odprawili w kaplicy seminaryjnej Mszę Świętą sekundycyjną.

Msza Święta sekundycyjna (łac. secunda missa) sprawuje się po prymicji. Jest to po prostu druga msza, którą z reguły nowo wyświęceni księża odprawiają na przykład w parafiach swoich praktyk diakońskich, seminariach duchownych, sanktuariach diecezjalnych, czy w zaprzyjaźnionych wspólnotach.

Pamiętajmy o nich szczególnie w modlitwie, a zwłaszcza za wstawiennictwem bł. Michała Kozala - o którym czytamy w Liturgii Godzin: "W uznaniu dla jego gorliwej posługi kapłańskiej i wiedzy zdobytej dzięki samokształceniu, kardynał August Hlond mianował go w 1927 ojcem duchownym seminarium w Gnieźnie. Okazał się doskonałym przewodnikiem sumień przyszłych kapłanów. Alumni powszechnie uważali go za świętego męża."

KB

foto.: WSD Bydgoszcz

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor