Wydarzenia 21 May 2021 | Marta Kocoń
„W Chrystusie ujrzeć wszystko na nowo”. Zaczął się Rok Ignacjański!

kadr z transmisji, Jezuici Bydgoszcz, YouTube

W 2021 roku mija 500 lat, odkąd Ignacy Loyola, przyszły założyciel zakonu jezuitów, został poważnie ranny podczas oblężenia Pampeluny. Właśnie to wydarzenie stało się początkiem jego nawrócenia. Z okazji rocznicy ogłoszono Jubileuszowy Rok Ignacjański.

Światowe obchody zainaugurowała Eucharystia, którą 20 maja odprawiono w Pampelunie. Świętowanie rozpoczęło się także we wszystkich jezuickich parafiach świata, w tym w bydgoskiej parafii pw. św. Andrzeja Boboli.

„W Chrystusie ujrzeć wszystko na nowo” - to hasło przyświecające obchodom. - Przez wstawiennictwo św. Ignacego chcemy tak poznawać Chrystusa, aby wszystko w swoim życiu dzięki łasce Bożej umieć ujrzeć z nowej perspektywy – mówił o. proboszcz Piotr Twardecki.

Gorliwy rycerz, gorliwy sługa

W homilii nawiązał do czytania z dnia o sporze między faryzeuszami a saduceuszami o działalność św. Pawła.

 – To zamieszanie [wokół św. Pawła] prowadzi do zrealizowane dalszego Bożego planu, Bożej misji dla Pawła – aby został przeniesiony z Jerozolimy do Rzymu, aby tam świadczył o Bogu, w samym centrum ówczesnego świata – tłumaczył. - Można powiedzieć, że dla Ignacego dokładnie to nastąpiło 500 lat temu, kiedy stał na murach Pampeluny obleganej przez wojska francuskie i kiedy kula armatnia przeszła między jego nogami, jedną nogę łamiąc, drugą raniąc. Oto rycerz, człowiek honoru, który miał już 30 lat, staje nad progiem załamania, bo jego wizje, plany, ze względu na kalectwo, które będzie konsekwencją tego strzału armatniego, po ludzku się rozsypią - opisywał. - I doprowadza to Ignacego, po początkowej rekonwalescencji, do depresji, załamania. I oto Pan Bóg przychodzi do niego z łaską, którą zaczynać rozpoznawać, którą zaczyna czytać w kontekście swojego życia. Będzie powoli zbliżał się do Chrystusa, powoli stawał się gorliwym sługą Chrystusa – tak jak gorliwym rycerzem był, nim doszło do tego nieszczęsnego wypadku – mówił proboszcz

Bask „Inigo” z czasem stał się ojcem „Ignacym” - nauczycielem modlitwy, udzielającym innym „Ćwiczeń duchowych”, najsłynniejszych katolickich rekolekcji. Stał się także założycielem nowego zakonu – Towarzystwa Jezusowego, które w dobie rozdarć spowodowanych reformacją swoją regułę oparło o wierność papieżowi.

Nagranie rozpoczęcia jubileuszu w Bydgoszczy można zobaczyć tutaj.  Po Eucharystii odbyła się także comiesięczna modlitwa przez wstawiennictwo św. Ignacego Loyoli, który jest m.in. patronem małżeństw proszących o dar potomstwa i matek w ciąży.

 

Okazja do zyskania odpustu

Poza 500-leciem nawrócenia ojca założyciela, okazją do świętowania jest także zbliżająca się 400. rocznica jego kanonizacji. Rok jubileuszowy potrwa aż do 31 lipca 2022 roku. W tym czasie, na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej z 24 marca 2021 roku, wszystkie kościoły i kaplice jezuickie będą miały status świątyń jubileuszowych: codziennie będzie można w nich uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Odpust mogą uzyskać także osoby, które z ważnych powodów nie mogą wyjść z domu, jeśli duchowo włączą się w jubileuszowe celebracje poprzez modlitwy przed wizerunkiem św. Ignacego i ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Przez cały rok jezuici zapraszać będą także na okolicznościowe wydarzenia zwiazane z duchowością św. Ignacego Loyoli. 

Dekret Penitancjarii Apostolskiej publikujemy poniżej:

Dekret Penitencjarii Apostolskiej dotyczący odpustu w Kościołach Jubileuszowych

Mając na względzie wzrost pobożności wiernych i w trosce o zbawienie ich dusz, w odpowiedzi na prośbę Wielebnych Ojców Prowincjałów polskich prowincji Towarzystwa Jezusowego, skierowaną z okazji obchodzonego w Polsce jubileuszu Świętego Założyciela tego zakonu, Ignacego Loyoli, Penitencjaria Apostolska , na mocy specjalnej władzy udzielonej jej przez Papieża Franciszka, ogłasza odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

W okresie od 20 maja 2021 r. do 31 lipca 2022 r. uzyskać go mogą, dla siebie samych bądź dla zmarłych, ci wierni, którzy szczerze żałując za grzechy i oddając się uczynkom miłosierdzia nawiedzą którąkolwiek jubileuszową świątynię Towarzystwa Jezusowego w Polsce i wezmą tam pobożnie udział w świątecznych celebracjach, bądź przez jakiś czas oddadzą się modlitwie myślnej, kończąc ją Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i pobożnym wezwaniem Matki Bożej i św. Ignacego Loyoli.
Ten sam odpust uzyskać mogą również starsi, chorzy i ci wszyscy, którzy dla ważnych powodów nie mogą wychodzić z domu, jeśli – wolni od jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, wzbudzą w sobie intencję jak najszybszego spełnienia trzech normalnych warunków odpustu – włączą się duchowo w jubileuszowe celebracje poprzez modlitwy przed wizerunkiem św. Ignacego i ofiarując Bogu miłosiernemu swe cierpienia.

Aby jak najwięcej osób mogło dostąpić tych duchowych łask w Kościele, Penitencjaria poleca Ojcom z Towarzystwa Jezusowego, by oddawali się gorliwie posłudze sakramentu pokuty.
Obecny Dekret ważny jest na okres trwania Roku Ignacjańskiego, niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń.

Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 24 marca Roku Pańskiego 2021.

Dokument podpisali:
Ks. Kardynał Mauro Piacenza – Penitencjariusz Większy
Ks. Krzysztof Nykiel – Regens Penitencjarii Apostolskiej

Marta Kocoń

Marta Kocoń Autor

Sekretarz Redakcji