Wydarzenia 23 Feb 2016 | Redaktor
Tablica upamiętniająca ks. Brylla

W kościele Przemienienia Pańskiego odbyły się uroczystości, w czasie których odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą ks. prałata Stefana Brylla, pierwszego proboszcza, budowniczego świątyni, wielkiego krzewiciela ekumenizmu oraz patriotyzmu.

Tablica przedstawia sylwetkę kapłana w ornacie na tle kościoła. Widnieje na niej również napis: „Ks. Prałat Stefan Bryll budowniczy kościoła, pierwszy proboszcz parafii w latach 1983– 2007”. – Ten trwały ślad jest na pewno znakiem wielkiej wdzięczności za kapłaństwo ks. prałata Stefana Brylla. Spoglądając na jego postać i życie, chcemy przede wszystkim pamiętać i myśleć o tym, co chciał nam przekazać. Kiedy tylko mógł, przypominał wszystkim, których spotykał, że droga naszego życia jest niczym innym, jak wędrówką do nieba – powiedział proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Bydgoszczy, ks. Grzegorz Roman.

Ksiądz Stefan Bryll urodził się 18 sierpnia 1932 roku w Bydgoszczy. W grodzie nad Brdą przeżył okrucieństwo wojny. Wielu ludzi, których znał z sąsiedztwa, zginęło prawie na jego oczach. Dlatego też po wojnie starał się krzewić o nich pamięć wśród wiernych. Został odznaczony Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Narodowych za pamięć o miejscach martyrologii w Smukale i Opławcu, które stały się masowymi grobami osób zamordowanych podczas II wojny światowej.

Do erygowanej w 1983 roku wspólnoty Przemienienia Pańskiego w Bydgoszczy został skierowany przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Pod przewodnictwem ks. Stefana Brylla w 1986 roku rozpoczęto budowę kościoła przy ul. Sanatoryjnej. Zaledwie po czterech latach wysiłków kapłana, miejscowych parafian oraz darczyńców w jego murach odprawiono pierwszą Mszę św. Duchowny był także wielkim krzewicielem idei ekumenizmu. Zmarł 22 lutego 2015 roku, w 83 roku życia i 57 roku kapłaństwa.

Tablica została wykonana z brązu. Stworzył ją znany bydgoski artysta Gracjan Kaja.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor