Wydarzenia 23 Sep 2019 | Redaktor
Szokujące słowa Lecha Dokowicza - Polska Pod Krzyżem - konferencja video

To, co zostało tu powiedziane pozostawiamy bez komentarza. Nie da się zachęcić do wysłuchania, po prostu Duch Boga niech sam nas poprowadzi w słuchaniu tego, o czym tu zostało powiedziane:

Modlitwa św. Augustyna

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.

Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.

Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.

Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor