Wydarzenia 26 Dec 2021 | Redaktor
Święty Szczepan, diakon i pierwszy męczennik - patron dnia (26.12)

Święty Szczepan. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Święty_Szczepan#/media/Plik:Stefanus.jpg

Patronem dnia 26 grudnia jest Święty Szczepan, diakon i pierwszy męczennik.

Ukamienowanie świętego Szczepana

Nieznana jest data i miejsca urodzenia św. Szczepana. Jego imię, znaczące w grece „wieniec”, wskazywałoby, że był zhellenizowanym żydem, posługującym się greckim językiem. Nie znamy także szczegółów dotyczących jego wcześniejszego życia, a o jego dziejach dowiadujemy się już po tym, gdy został diakonem Kościoła. Był on jednym z siedmiu, wybranych przez Apostołów, otrzymał zadanie pomocy ubogim, by odciążyć Apostołów i dać im możliwość ewangelizacji. Dzieje Apostolskie podają, że oprócz posługi sam głosił Ewangelię.

Sanhedryni oskrażyli go, jakoby występował przeciwko Prawu i Świątyni, a ten w swojej obrończej mowie ujął dzieje Izraele z perspektywy chrześcijan, pokazując, że naród zlekceważył wolę boską (Dz 6, 8-7, 53). Publicznie wyznał Chrystusa, za co go ukamieniowano. To sprawiło, że stał się pierwszym męczennikiem. Jego kult był od razu żywy, a grób św. Szczepana odnaleziono w 415 roku.

Jego oskarżycielami byli ludzie zhellenizowani Żydzi, komunikujący się także językiem greckim. Przy śmierci Szczepana obecny miał być Szaweł, Apostoł Narodów i nauczyciel św. Łukasza. Bibliści twierdzą, że Szczepan zmarł w wyniku samosądu, nie istnieje bowiem podpis rzymskiego namiestnika, który musiał powstać przy wyroku śmierci. Było to w okresie, gdy odwołano Piłata, a nowy namiestnik jeszcze nie przybył. Wówczas Żydzi zajęli się bezprawnym niszczeniem chrześcijan; "Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim" (Dz 8, 1).

Z dniem św. Szczepana łączono w Polsce wiele zwyczajów. Podczas gdy pierwszy dzień Świąt spędzano w zaciszu domowym, wśród najbliższej rodziny, w drugi dzień obchodzono z życzeniami świątecznymi sąsiadów, dalszą rodzinę i znajomych. W czasie Mszy świętej rzucano w kościele zboże na pamiątkę kamienowania Świętego. Wieczór 26 grudnia nazywano "szczodrym", gdyż służba dworska składała panom życzenia i otrzymywała poczęstunek, a nawet prezenty. Po przyjęciu smarowano miodem pułap i rzucano ziarno. Jeśli zboże przylgnęło, było to dobrą wróżbą pomyślnych zbiorów.
Zaskoczenie może budzić fakt, że Kościół w drugim dniu oktawy Świąt Bożego Narodzenia umieścił święto św. Szczepana. Być może stało się tak po to, byśmy zapatrzeni w żłóbek Chrystusa nie zapomnieli, że ofiara ze strony Boga dla człowieka pociąga konieczność także ofiary ze strony człowieka dla Boga, chociażby ona wymagała nawet krwi męczeństwa.


Święty Szczepan
W ikonografii św. Szczepan występuje jako młody diakon w białej tunice lub w bogato tkanej dalmatyce. Jego atrybutami są: księga Ewangelii, kamienie na księdze lub w jego rękach, gałązka palmowa.
 
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Rzymie - św. Dionizego, papieża. Stolicę Piotrowa objął po śmierci Sykstusa, a więc w roku 258. Gdy potem za Galiena Kościół odzyskał względną swobodę, Dionizy zreorganizował rzymską gminę i usprawnił duszpasterzowanie. Interweniował także w sprawie Dionizego Aleksandryjskiego, a mieszkańcom Cezarei słał pociechę i zasiłki. Zmarł w roku 268 lub następnym.

W Madrycie - św. Wincencji Marii Lopez Vicuña, założycielki zgromadzenia córek Marii Niepokalanej. Gdy proponowano jej małżeństwo, odparła kategorycznie: "Ani z królem, ani ze świętym". Przy współudziale kilku jezuitów założyła zgromadzenie, które zajmowało się służącymi. Zmarła w roku 1890. Kanonizował ją w roku 1975 Paweł VI.

oraz:

św. Teodora (+ VI w.); św. Zenona, biskupa (+ ok. 400); św. Zozyma, papieża (+ 418)
 
źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor