Wydarzenia 18 Apr 2021 | Redaktor
Święty Ryszard Pampuri, zakonnik - patron dnia (18.04)

Święty Ryszard Pampuri, zakonnik. Autorstwa Ettore Timi - httpit.wikipedia.orgwikiSan_Riccardo_Pampuri, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=2583357

W ciągu niespełna pół roku Matka Boża objawiła się Mario Bernardetcie 18 razy. To właśnie jej Wizje te dały początek słynnemu w całym świecie Sanktuarium Maryjnym w Lourdes. Patron dnia 18.04.

Żywoty świętych Kościoła Powszechnego - Święty Ryszard Pampuri, zakonnik
 
Święty Ryszard Pampuri
Hieronim Filip Pampurii (św, Ryszard) urodził się w Trivolzio niedaleko Pawii dnia 2 sierpnia 1897 r. w . Pochodził z wielodzietnej rodziny był dziesiątym z jedenaściorga dzieci Angeli Campari i Innocenta Pampuriego. Jako małe dziecko został sierotą i był wychowywany przez krewnych - rodzinę wiejskiego lekarza. Poszedł w śady wója, a w czasie studiów medycznych odbył służbę wojskową w armii włoskiej.
 
Było to w okresie I wojny światowej, był przerażony bezsensem działań wojennych, pisał wtedy o tym tak: "Co za marnowanie ludzkiego życia. Tylu rannych, tylu połamanych...".  Ryszard z wielkim zaangażowaniem 
i wielkim poświęceniem pielęgnował rannych żołnierzy. Za poświęcenie o odwagę w służbie medycznej odznaczony bzostał rązowym medalem odwagi. Po zakończeniu wojny i ukończeniu studiówpodjął stażu a później rozpoczął pracę jako lekarz. Pomagając chorym i cierpiącym z chęcią i całkowitym oddaniem dlatego, żę jego jedynym marzeniem było służyć Chrystusowi, on widział Go w potrzebujących i chorych.
 
Korespondował z misjonarką w Egipcie , w jednym z listów napisał do niej tak: "Módl się, aby pycha, egoizm lub jakakolwiek zła namiętność nie zdołała mnie powstrzymać przed tym, aby widzieć zawsze w moich chorych cierpiącego Jezusa, Jego pielęgnować i Jego pocieszać. Dopóty ta myśl we mnie żyje, jakże piękna i owocna będzie dla mnie praktyka mojego zawodu".

Jeszcze w okresie gdy stiudiował został tercjarzem franciszkańskim, jednak do I zakonu nie został przyjęty z powodu problemów zdrowotnych, odmówili mu również jezuici. Mimo, iż żył w stanie świeckim to jego domowa regułą była wręcz zakonna, życie według rad ewangelicznych wypełniał co dnia. Bardzo aktywnie udzielał się w swojej parafii, opiekując się dziećmi i młodzieżą i organizując rekolekcje. Był też ofiarny, wielu pacjentom pomagał także materialnie. Siły czerpał z adoracji
Jezusa  Chrystusa i codziennej Eucharystii. Dopiero w wieku 30 lat, odpowiadając na wewnętrzne przynaglenie, udało mu się wstąpić do zakonu braci św. Jana Bożego - bonifratrów.
 
W zakonie przyjął imię Ryszard, z wdzięczności dla kapłana, którym Pan Bóg posłużył się dla wskazania mu tej drogi, ks. Riccardo Beretty. Po jego odejściu z zawodu, Mediolańskie gazety odnotowały, że pacjenci żałowali bardzo porzucenia praktyki przez "świętego doktora".
 
Już jako zakonnik, Ryszard nadal kontynuował pełną miłosierdzia i cierpliwości posługę lekarską.
Niestety bardzo szybko zmarł na gruźlicę mając wtedy zaledwie 33 lata. Kiedy rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny w 1951 roku, wtedy to doczesne szczątki Ryszarda przeniesione zostały do kościoła parafialnego w rodzinnej miejscowości Trivolzio, gdzie spoczywają po dziś dzień. Beatyfikował go nasz ukochany papież Św. Jan Paweł II  w 1981 r.,on także wyniósł go na ołtarze osiem lat później.
 
Św. Ryszard jest patronem lekarzy. Pod wezwaniem św. Ryszarda Pampuri jest warszawski klasztor bonifratrów. Imię świętego nosi teakże jadłodajnia dla ubogich znajdująca się przy tym klasztorze.
 
PioFlo

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 18.04:


Święty Galdin, biskup
Błogosławiona Maria od Wcielenia, zakonnica

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor