Wydarzenia 17 Sep 2021 | Redaktor
Święty Robert Bellarmin, biskup i doktor Kościoła - patron dnia (17.09)

Nagrobek świętego Roberta Bellarmina. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Bellarmin#/media/Plik:Bellarmino_IlGesù.jpg

Patronem dnia 17.09 jest święty Robert Bellarmin, biskup i doktor Kościoła.

Święty Robert Bellarmin

Robert Franciszek Bellarmin urodził się 4 października 1542 roku w Montepulciano we Włoszech. Pochodził z możnej rodziny, a jego wujem był papież Marcely II. W wieku 15 lat, w mieście Roberta otworzono jezuicką szkołę do której szybko dołączył. W 1560 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Studiował w Kolegium Rzymskim, Florencji i Mondovi. Następnie wyjechał za granicę, uczyć się w Padwie i Lowanium. W 1570 roku otrzymał kapłańskie święcenia, mając 28 lat. Pełnił on także rolę nauczyciela i prefekta studiów w Lowanium, gdzie uwielbiał  dyskutować na wszelkie tematy związane z wiarą. Tam powstały jego pierwsze pisma: Wykaz heretyków (Index haereticorum), Konkluzje o sakramentach i O pisarzach kościelnych.
 
 
 
Robert Bellarmin cieszył się wielką sławą. Papież Grzegorz XIII zleicł aby przeniesiono Roberta do Rzymu, gdzie miał wykładać w Kolegium Rzymskim. Owocem pracy Roberta było dzieło Kontrowersje, cytujące ponad 300 autorów. Dzieło to jest pierwszą summą katolickiej nauki. Przełożeni Bellarmina zwolnili go z obowiązków wykładania, by ten mógł wykończyć swoje dzieło. W 1592 roku, Robert został rektorem kolegium. Podziwiany był za swą wiedzę i skromność. Po dwóch latach został przełożonym prowincji neapolitańskiej, gdzie rządził 3 lata. Po tym czasie wezwany został do Rzymu, by być doradcą papieża Klemensa VIII. Dostał on przydomek  "tragarza kurii rzymskiej", ze względu na mnogość zadań, które wykonywał. W tym samym czasie wydał kolejne dzieło pt. Katechizm.


Święty Robert BellarminZa swoje zasługi został mianowany kardynałem. Postanowił sobie nie gromadzić majątku, wspierać ubogich i na zawsze pozostać zakonnikiem. Swoim postanowieniom wierny był do śmierci. Z tego powodu odmówił przyjęcie pensji od Filipa III, króla Hiszpanii. Robert został "zesłany" do Kapui w roli biskupa za swoje dzieło O głównym obowiązku papieża, w którym pisał o nadużyciach. W roli biskupa skupił się na pracy nad klerem, opieką ubogich i troską o liturgię. W czasie pełnienia urzędu zwołał trzy synody i także trzy razy wizytował diecezję. Osobiście wygłaszał kazania by być wzorem dla innych kapłanów, wydał także 
Wyjaśnienie symbolu dla proboszczów, by mogli głosić lepsze kazania. Po śmierci papieża Klemensa VIII, podczas konklawe Robert bliski był zostania nowym papieżem. Został nim jednak Paweł V, który uczynił Bellarmina członkiem licznych rzymskich kongregacji. W tym czasie ukończył także następujące dzieła: W obronie papieża przeciwko Pawłowi Sarpi; Protest do króla Anglii, O władzy papieskiej przeciwko Wilhelmowi Bardayowi.
 
Jako inkwizytor (człone Kongregacji Świętego Oficjum), Robert nadzorował proces Giordana Bruno i był uczestnikiem potępienia Galileusza. Uważał za zgodne z sumieniem potępienie wniosków, które wyciągnięte zostały z dzieł Kopernika, miały one bowiem walczyć z nauką Kościoła. W kolejnych latach wydał następne dziełaoraz komentarze do Psalmów.

W 1621 roku wziął udział w konklawe, na którym wybrano na papieża Grzegorza XV. Poprosił go zwolnienie z dworu i pozwolenie na powrót do klasztoru ze względu na wiek. 79-letni Robert zamieszkał przy kościele św. Andrzeja. Niedługo potem zachorował, a umierającego kardynała odwiedził nawet papież. Robert Bellarmin zmarł 17 września 1621 roku. Beatyfikowany został dopiero przez Piusa XI w 1923 roku, a po 7 latach również go kanonizował i ogłosił doktorem Kościoła. Relikwie świętego znajdują się w Rzymie.


W ikonografii św. Robert przedstawiany jest jako kardynał, w mantolecie i birecie.
 
Inni patroni dnia 17.09:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
świętych męczenników Gordiana, Makryna i Waleriana (+ IV w.); św. Kolumby z Kordoby, dziewicy i męczennicy (+ 853); św. Satyra, wyznawcy (+ ok. 377); św. Teodory (+ ok. 300)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor