Wydarzenia 9 May 09:02 | Piotr Florek
Święty Pachomiusz Starszy, pustelnik - patron dnia (09.05)

Święty Pachomiusz Starszy. Domena publiczna. Wikimedia.jpg

Pachomiusz urodził się około 287 r. w Esneh (Górny Egipt) z rodziców pogańskich. Kiedy miał 20 lat, został wzięty do wojska i musiał służyć w legionach rzymskich w pobliżu Teb. - patron dnia (09.05)

Żywoty świętych Kościoła Powszechnego - Święty Pachomiusz Starszy, pustelnik
 
Święty Pachomiusz Starszy.
Domena publiczna. 
Pachomiusz z rodziny pogańskiej, urodził się około 287 r. Górnym Egiptcir w Esneh . Kiedy miał 20 lat, został zwerobowany do wojska, służyłw legionach rzymskich w pobliżu Teb. Młodych rekrutów w legionach rzymskich traktowano bardzo surowo, p to aby ich w ten sposób zachartować i zaprawiać do trudów żołnierskiego rzemiosła. 
 
Rekruci jednak doznawali jednak wiele życzliwości i pomocy
od miejscowej ludności katolickiej. Niemal codziennie donoszono
im pożywienie, przynoszono bieliznę i codzienne ubranie.
Pachomiusz zZdziwiony dobrocią miejscowej ludności  dowiedział się, "że powodem, dla którego jego dobrodzieje nie chcą przyjąć zapłaty, jest to, że czynią to w imię miłości do Pana Boga". Młody rekrut zafascynowany postawę chrześcijan, zaczął powoli zapoznawać się z nauką Jezusa Chrystusa. Zaczął modlić się z nimi do Boga chrześcijan, aby Ten uwolnił go od tej okrutnej służby.
Po zwolnieniu z wojska przyjął chrzest. Postanowił w podziece oddać się Bogu na wyłączną służbę. Udał się pzreto na pustynię, gdzie podjął życie w surowej pokuty i ascezy u św. Polemona. Potem udał się do miejscowości Tabenna, gdzie dalej prowadził życie samotne.
 
Z czasem zaczęli przyłączać się do niego jego uczniowie, tak, że latach 320-325 powstałz tego zgromadzenia duży klasztor. W następnych latach Pachomiusz założył 8 podobnych zgromadzeń  mniszych. Po pewnym czasie zarząd nad ucznaimi i całym klasztorem powierzył swojemu uczniowi, św. Teodorowi, a sam przeniósł się do Phboou, i stamtąd sprawował zarząd nad wszystkimi klasztorami-eremami. W czasie prześladowań chrześcijan udzielił schronienia św. Atanazemu.
 
We wszystkich założonych przez Pachomiusza zakonach (eremach) obowiązywały następujące spójne zasady: prowadzono życie wspólne, wykonywano prace ręczne, z której mnisi utrzymywali siebie oraz ubogich; każdy mieszkał w oddzielnym szałasie, a zwspólnie bierano się jedynie na posiłek i pacierze. Do sprawowania Mszy świętej zapraszano okolicznych kapłanów, z uwagi na to, że Pachomiusz był przeciwny udzielaniu mnichom święceń kapłańskich, po to aby (mnisi kapłani)
nie wyróżniali się od reszty braci zakonnych. Szczególnym akcentem jaki im przyświecał, była cnota ubóstwa, umartwienie i posłuszeństwo.
 
Pachomiusz zmarł 9 maja 347 r. Zostawił po sobie 9  przez siebie założonych eremów męskich i jeden erem żeński, w których łącznie było aż kilka tysięcy mnichów. Po śmierci Ojca Założyciela, zarząd nad wszystkimi Eremami objął św. Teodor (+ ok. 368).
 
Pachomiusz zostawił po sobie regułę pisaną, którą w roku 402 św. Hieronim przełożył na język łaciński, dzięki czemu wspólnocie nadał trwałości i szcególości. Koptyjski oryginał tej reguły zachował się jedynie we fragmentach. Można więc nazwać Pachomiusza pierwszym z ascetów,
który nie tylko zakładał osady mnichów, ale także napisał dla nich regułę. Jego ciała nie udało się odnaleźć, gdyż w swojej pokorze zobowiązał następcę, by jego ciało pozostało w ukryciu. W Kościele wschodnim Pachomiusz doznaje wielkiej czci. W Kościele w Etiopii do dziś pokazywany jest stary  drewniany krzyż, który według podania ma pochodzić od św. Pachomiusza Starszego, pustelnika.
 
 
PioFlo

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 05.05.

 •  Święta Katarzyna Mammolini, dziewica
  •  Święty Jerzy Preca, prezbiter
  •  Błogosławiony Alojzy Rabata, prezbiter
  •  Błogosławiony Jeremiasz z Wołoszczyzny, zakonnik
 
 
Źródła:
Foto Wikimedia
 
Foto 1. Święty Pachomiusz Starszy. Domena publiczna. Wikimedia.jpg

 
 
Informacje o Świetych:
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
Piotr Florek

Piotr Florek Autor

Wydawca portalu, redaktor