Wydarzenia 17 Sep 2020 | Redaktor
Święty oddany Maryi - Zygmunt Szczęsny Feliński

Pomnik Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Warszawie (Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons)

Zygmunt Szczęsny urodził się w 1822 roku na Wołyniu. Święcenia kapłańskie przyjął w Petersburgu. Od najmłodszych lat był czcicielem Matki Bożej.

Troszczył się o losy Polaków, szczególnie opuszczonych dzieci i starców w Rosji. Założył Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które miało opiekować się chorymi, starszymi i dziećmi. Zgromadzenie organizowało także szkoły wiejskie dla dzieci.

Z czasem został mianowany arcybiskupem metropolitą warszawskim. W tym czasie zreformował seminarium i Akademię Duchowną w Warszawie, założył schronisko dla biednych dzieci i upowszechnił nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny.

Za napisanie listu do cara w obronie Kościoła i narodu został skazany na 20 lat wygnania w głąb Rosji, do Jarosławia na Wołgą. Na skutek porozumienie między Rosją a Watykanem, mógł wyjechać z Jarosławia, jednak zabroniono mu powrotu do archidecezji warszawskiej. Zmarł w 1895 roku w Krakowie, a jego pogrzeb stał się okazją do manifestacji patriotycznych. Został beatyfikowany 18 sierpnia 2002 r. przez św. Jana Pawła II na krakowskich Błoniach.

 

Błogosławiony Zygmunt Szczęsny Feliński po upadku powstania styczniowego, wiedziony miłosierdziem wobec braci, otwarcie wystąpił w obronie prześladowanych. Ceną za tę wierność miłości było zesłanie w głąb Rosji, które trwało 20 lat. Również tam pamiętał o ludziach biednych i zagubionych, okazując im wielką miłość, cierpliwość i wyrozumiałość. Napisano o nim, że w czasie swego wygnania, w ucisku wszechstronnym, w ubóstwie modlitwy, trzymał się tylko ciągle u stóp krzyża i oddawał się miłosierdziu Bożemu – mówił o nim św. Jan Paweł II.

 

Kanonizacji dokonał papież Benedykt XVI w 2009 roku. Ciało Felińskiego znajduje się w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Kościół katolicki wspomina go w dzień jego śmierci – 17 września.

 

Na podstawie: brewiarz.pl, informacje z domy publicznej

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor